listopad od 27. 11. do 4. 12. - 48. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

1. NEDĚLE ADVENTNÍ od 27. 11. do 4. 12. - 48. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
27. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Marii Šulákovu, se vzpomínkou 15. výročí jejího úmrtí, manžela Františka se vzpomínkou 35. výročí úmrtí, děti, vnuka, za celou zemřelou rodinu s prosbou o přímluvu Panny Marie za živou rodinu
10.00 za rodiče Škrobáčkovy. syna Pavla, dvoje staré rodiče a dar zdraví pro žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání
PO
28. 11.
Pondělí po 1. neděli adventní    
17.30 za Marii Ciprysovu, vnuka, celou zemřelou a živou rodinu
ÚT
29. 11.
Úterý po 1. neděli adventní    
   
ST
30. 11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 17.30 za Marii Poláškovu se vzpomínkou desátého výročí úmrtí, manžela Pavla, dceru Annu, za Martina Bartoše, manželku Annu a za celou živou a zemřelou rodinu na věčnou památku
18.15 kruhy nad Biblí
ČT
1. 12.
Čtvrtek po 1. neděli adventní, nebo sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka 8.00 ! za farnost z neděle 27.11.
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
dopoledne pravidelná návštěva nemocných

2. 12.
Pátek po 1. neděli adventní   dopoledne pravidelná měsíční návštěva nemocných
17.30 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.00 za Zdeňka Třetinu, manželku, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
SO
3. 12.
Památka sv. Františka Xaverského, kněze 11.00 svatba Jiří Košutek a Veronika Hüblová
14.00 pohřeb pana Jana Krásného
NE
4. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za duchovního otce Františka Beneše, jeho sestru a celou živou a zemřelou rodinu Michalicovu a za farnost
10.00 za Zdeňka Šišku, jeho rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
16.00 mikulášská besídka

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 27. listopadu 2016:

Oznámení:

  • - upřímné Pán Bůh zaplať za sbírku na opravy a údržbu našeho lanžhotského kostela, která vynesla minulou neděli 22 681,- Kč (loni 21 570,- Kč).
  • - dnes ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání na zahájení doby ADVENTNÍ
  • - po dobu adventní bude čtvrteční mše svatá vždy ráno v 8.00 hod.
  • - ve čtvrtek po mši svaté se mohou maminky sejít na faře na besedu
  • - ve čtvrtek 1. 12. - první čtvrtek v měsíci - se po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a večer od 20.00 hod. do 20.45 hod. Tento čtvrtek se budeme za pokojné prožití doby adventní v našich rodinách
  • -  ve čtvrtek a v pátek bude pravidelná předvánoční návštěva nemocných s udělováním svátosti pomazání nemocných. Duchovní správa prosí také o nahlášení těch, kteří již  nemohou pravidelně docházet na bohoslužby a přáli by si návštěvu kněze před vánočními svátky. Návštěva se domluví podle konkrétních časových možností duchovního otce.
  • - i dnes jsou na obvyklých místech k dispozici krabičky na příspěvek pro návštěvu sv. Mikuláše. Mikulášská besídka bude v neděli 4. 12. v 16.00 hod.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52