listopad od 29. 11. do 6. 12. - 49. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

1. NEDĚLE ADVENTNÍ od 29. 11. do 6. 12. - 49. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
29. 11.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Začíná cyklus C nedělního lekcionáře
8.00 za Františka Rabušice se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, rodiče a duše v očistci
10.00 za Zdeňka Šišku, rodiče a duše v očistci s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání
PO
30. 11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola 17.30 za Antonína Horáka, manželku, celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
18.30 setkání farní rady
ÚT
1. 12.
Úterý po 1. neděli adventní, nebo sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka   9.30 hod. formační setkání kněží v Brně, přijede otec Aleš Opatrný
   
ST
2. 12.
Středa  po 1. neděli adventní    
17.30 za Jarmilu Urbanovu, rodiče a duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro celou žijící rodinu
ČT
3. 12.
Památka sv. Františka Xaverského, kněze 8.00 ! za farnost z neděle 6.12.
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
dopoledne pravidelní návštěva nemocných

4. 12.
Pátek po 1. neděli adventní, nebo Jana Damašského, kněze a učitele církve, nebo první pátek v měsíci   dopoledne pravidelní návštěva nemocných
17.30 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.00 za Antonii Uhrovu, manžela, celou zemřelou rodinu a dar zdraví pro žijící rodinu
SO
5. 12.
Sobota po 1. neděli adventní 7.30 za Jana Uhra, rodiče a za duše v očistci s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
   
NE
6. 12.

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 za Marii Uhrovu, manžela Josefa, staré rodiče s prosbou o dar zdraví a Božího požehnání pro živou rodinu
10.00 za Boženu Vlkovu, zetě Jendu, rodinu Rabušicovu, celou zemřelou a žijící rodinu a duše v očistci
11.00 udílení svátosti křtu
16.00 mikulášská besídka

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. listopadu 2015:

Jubilanti:

  • - 94 let se dožívá paní Marie Petrlová, ulice Kostická

Oznámení:

  • - upřímné Pán Bůh zaplať za sbírku na opravy a údržbu našeho lanžhotského kostela, která vynesla minulou neděli 21 570,- Kč.
  • - dnes ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání na zahájení doby ADVENTNÍ
  • - v pondělí 30. 11. po mši svaté v 18.30 hod. bude setkání farní rady.
  • - ve čtvrtek 4. 12. - první čtvrtek v měsíci - se po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a večer od 20.00 hod. do 20.45 hod. Tento čtvrtek se budeme modlit za naši mládež, která se rozhodla k přípravě na svátost biřmování.
  • -  ve čtvrtek a v pátek bude pravidelná předvánoční návštěva nemocných s udělováním svátosti pomazání nemocných. Duchovní správa prosí také o nahlášení těch, kteří již  nemohou pravidelně docházet na bohoslužby a přáli by si návštěvu kněze před vánočními svátky. Návštěva se domluví podle konkrétních časových možností duchovního otce.
  • - i dnes jsou na obvyklých místech k dispozici krabičky na příspěvek pro návštěvu sv. Mikuláše. Mikulášská besídka bude v neděli 6. 12. v 16.00 hod.
  • - naši mladí, kteří se připravují k přijetí svátosti biřmování mají tento víkend v Osové Bítýšce, začátek je v 18.00 hod. v Osové Bítýšce na faře v diecézním centru pro mládež , končí se v neděli obědem. Kdo jede z Břeclavi, sraz je před odjezdem vlaku 15.45 hod., aby se mohla koupit společná jízdenka.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52