listopad od 30. 11. do 7. 12. - 49. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

1. NEDĚLE ADVENTNÍ od 30. 11. do 7. 12. -  49. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
30. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Františka Šuláka se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče Šulákovy, za zemřelou a živou rodinu
10.00 za Vojtěcha a Anastázii Šiškovy, syna, dceru, zetě, vnučku a celou žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu: Lukáš Uher, Klára Kachyňová, Kristyna Hasilová
14.30 svátostné požehnání
PO
1. 12.
Pondělí po 1. neděli adventní nebo sv. Edmunda Kampiána    
17.30 za Rostislava Švirgu, rodiče z obou stran a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
ÚT
2. 12.
Úterý po 1. neděli adventní   od 9.30 hod. formační setkání kněží v Brně
   
ST
3. 12.
Památka sv. Františka Xaverského, kněze    
17.30 za Františka Petrlu, Pavla a Josefku Košutkovy a duše v očistci
ČT
4. 12.
Čtvrtek po 1. neděli adventní nebo sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 7.30 za farnost z neděle 7.12.
po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  od 9.30 hod. pravidelná návštěva nemocných

5. 12.
Pátek po 1. neděli adventní   od 8.45 hod. pravidelná návštěva nemocných
17.30 výstav Nejsvětější svátosti oltářní + litanie +svátostné požehnání
18.00 za duchovního otce Františka Beneše, sestru, živou a zemřelou rodinu Michalicovu a duše v očistci
SO
6. 12.
Sobota po 1. neděli adventní nebo sv. Mikuláše, biskupa 7.00 modlitba svatého růžence - první sobota v adventu 
7.30 za Jana Mráze, dceru Janu, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
NE
7. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Marii Uhrovu, manžela Josefa, celou zemřelou a živou rodinu
10.00 za Ludvíka Prajku se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí a za celou živou a zemřelou rodinu
16.00 mikulášská besídka

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. listopadu 2014:

Jubilanti:

  • - 93 let se dožívá paní Marie Petrlová, ulice Kostická

Oznámení:

  • - sbírka na opravy kostela i s darem na faře vynesla minulou neděli 23 581,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a večer od 20.00 hod. do 20.45 hod. Tento čtvrtek se budeme modlit za naši mládež, která se rozhodla k přípravě na svátost biřmování
  • -  ve čtvrtek a v pátek bude pravidelná předvánoční návštěva nemocných s udělováním svátosti pomazání nemocných. Duchovní správa prosí také o nahlášení těch, kteří již  nemohou pravidelně docházet na bohoslužby a přáli by si návštěvu kněze před vánočními svátky. Děkujeme.
  • - i dnes jsou na obvyklých místech k dispozici krabičky na příspěvek pro návštěvu sv. Mikuláše. Mikulášská besídka bude v neděli 7. 12. v 16.00 hod.
  • - upřímné poděkování všem ochotným ženám za předvánoční úklid na faře
  • - příští neděli 7.12. se budou zapisovat úmysly mší svatých na měsíc leden, únor a březen.
  • - na obvyklých místech jsou přihlášky na přípravu k biřmování. V pátek jsme měli již první setkání, kdo to nestihl má ještě poslední možnost vyplnit přihlášku a přijít na setkání 12. 12. v 19.00 hod. Přihlásit se mohou ti, kdo příští rok dovrší 14 roků a starší. Pan biskup se ptává na věk biřmovance a je pak nepříjemné, když toho, kdo nesplňuje požadovaný věk pošle ze slavnosti biřmování domů.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52