listopad od 4. 11. do 11. 11. - 45. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

31. neděle v mezidobí - listopad od 4. 11. do 11. 11. - 45. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
4.11.
31. neděle v mezidobí 8.00 za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
14.00 dušičková pobožnost - začínáme v kostele
PO
5.11.
Pondělí 31. týdne v mezidobí    
17.30 za Vojtěcha a Anastázii Šiškovy, syna, dceru, vnučku a celou žijící rodinu
ÚT
6.11.
Úterý 31. týdne v mezidobí     
  Formační setkání kněží v Brně
ST
7.11.
Středa 31. týdne v mezidobí 17.30 za živou a zemřelou rodinu Švástovu a Grůzovu a jejich rody
  ihned po mši svaté Biblická hodina
ČT
8.11.
Čtvrtek 31. týdne v mezidobí mše sv. nebude ! Rekolekce, mše svatá bude v Tvrdonicích v 9.00 hod.
19.00 Biblická hodina

9.11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky    
18.00 ! za Jana Cipryse, jeho rodiče a celou žijící rodinu - mše svatá je zvláště zaměřená pro rodiče a děti
SO
10.11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 7.30 za Terezii a Josefa Uhrovy, duše v očistci a celou zemřelou a živou rodinu
  úklid kostela - 3. skupina
11.00 udílení svátosti křtu
NE
11.11.
32. neděle v mezidobí 8.00 za Martina Škrobáčka, dceru, oboje rodiče a duše v očistci
10.00 za farnost - mše svatá zaměřená pro děti a rodiče
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 4. listopadu 2012:

Jubilanti:

 • 94 let se dožil pan František Uher, ulice Stráže
 • 93 let se dožila paní Božena Benešová, ulice U Stadionu
 • 75 let se dožil pan Antonín Ciprys, ulice Zahradní

Oznámení:

 • - příští neděli bude sbírka na mříž do hlavního vchodu našeho kostela. Kovářská práce a materiál bude stát okolo 100 000,- Kč + zasklení mříže - cena bude podle aktuální cenové nabídky. Čím dřív mříž bude, tím méně tepla nám bude utíkat v topné sezóně z kostela.
 • - do zákristie jsme objednali dodávku a montáž akumulačních kamen, pokud se osvědčí, byla by výměna zastaralých AKU v kostele jednou z možností, jak zlepšit teplotní pohodu při bohoslužbách. Cena dodávky a montáže kamen je 22 923,- Kč i se zárukou. V ceně dodávky není cena za sekání, zednické práce, příprava rozvodu - kabeláž, nové jističe a chránice do rozvaděče a vymalování zákristie, což příbližně bylo okolo 10 000,- Kč. Je objednaný také průtokový ohřívač vody do předsíně zákristie, aby byla teplá voda při úklidu kostela hned poruce a nemusela se nosit přes silnici po mnoha schodech ze sprchového koutu na faře. Vodoinstalaci a elektroinstalaci je třeba upravit funkčně, tedy jako úklidovou místnost. Předpokládané náklady asi 15 000,- Kč. Prosíme ochotné muže, kteří by byli ochotni pomoci s přípravou, sekání, obkládání a vymalování, ať se přihlásí u duchovního správce. Děkujeme.
 • - dnes odpoledne ve 14.00 hod. je dušičková pobožnost, začínáme v kostele, potom bude svátostné požehnání a seřadíme se do průvodu, tak, jak jste zvyklí. Po cestě se budeme modlit růženec za duše v očistci. U hlavního kříže dokončíme pobožnost a na závěr budou pokropeny hroby svěcenou vodou, lidé se rozejdou ke hrobům svých blízkých.
 • - v zákristii jsou ještě kalendáře na čtení, kdo máte zájem přijďte si je koupit - cena je 85,- Kč; kalendáře stolní jsou již vyprodány, kdo má ještě zájem, tak se prosím zapište v zákristii. Kalendáře se dokoupí jen podle objednávky, aby nezbyly! Cena je 60,- Kč.
 • - v pondělí po mši svaté (v 18.15) bude setkání FARNÍ RADY.
 • - Příští neděli 11. 11. po mši svaté v 8.00 hod. i v 10.00 hod. se budou zapisovat úmysly (intence) mší sv. na rok 2013 měsíc leden, únor a březen. Lístky jsou na obvyklých místech v kostele. Prosím, napište si úmysly na tyto připravené lístečky, které odevzdáte při zapisování.
 • - ve středu budou mít na faře děti v 15.30 hod. MISIJNÍ KLUBKO, budou se připravovat věci na misijní jarmark
 • - tento týden je také biblická hodina ve středu po mši svaté a ve čtvrtek v 19.00 hod. Všichni jste srdečně zváni.
 • - od tohoto týdne budou večerní mše svaté v Po a St již v 17.30 hod., páteční večerní mše svatá zůstává v 18.00 hod. a je zaměřená pro rodiče děti naší farnosti. Všechny děti, školáci i předškoláci jsou srdečně zváni společně s rodiči či prarodiči!

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52