od 3.11. do 10.11. (45. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
3.11.
31.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za
10.00 Za Marii Bartošovou se vzpomínkou na nedožité 100. narozeniny, manžela, 2 syny, zetě a celou živou a zemřelou rodinu  
   
PO
4.11.
Památka sv. Karla Boromejského,
biskupa
   
17.30 Za Ludmilu a Jana Bartošovy, jejich rodiče a za celou žijící rodinu
ÚT
5.11.
     
   
ST
6.11.
     
17.30 Za Růženu Bartošovou, oboje rodiče a celou žijící rodinu
ČT
7.11.
    7.30 Za
   

8.11.
     
18.15 Za Františka Gajdu, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
SO
9.11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky   7.30 Za
   
NE
10.11.
32.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za
10.00 Za Marii a Emila Čapkovy, živou a zemřelou rodinu                                                                                                 
   

Oznámení:

» Kostelní sbírky dnešní neděle jsou na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať
   za Váš dar!

» Dušičková pobožnost za zemřelé bude dnes odpoledne ve 14.30 hodin v kostele,
   pak průvod na hřbitov. Pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci
   (od 1.11. do 8.11.) je zapotřebí splnění obvyklých podmínek
   (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba za zemřelé a na úmysl sv. otce)

»  Dnes večer v 18.00 hodin bude možnost shlédnout na faře americký Oscarový film
    Casablanca (1943). Všichni jste srdečně zváni!

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 1200,-Kč; dvakrát 1000,-Kč; 
   čtyřikrát 200,-Kč a jednou 100,-Kč. Všem štědrým dárcům upřímné Bůh odplať!

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52