od 4.11. do 11.11. (45. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
4.11.
31.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Jana Mráze, dceru Janu, rodiče, celou živou a zemřelou rodinu
10.00 Za  Růženu Bartošovu se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
staré rodiče s prosbou o Boží požehnání  pro živou rodinu      
   
PO
5.11.
     
17.30 Za Jana Cipryse se vzpomínkou 10. výročí úmrtí,
jeho rodiče a celou živou rodinu
ÚT
6.11.
     
   
ST
7.11.
     
17.30 Za Marii a Jana Třetinovy, dvě dcery a sourozence
ČT
8.11.
    7.30 Na úmysl dárce
   

9.11.
Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
   
18.15 Za Františka Gajdu se vzpomínkou 5.výročí úmrtí,
celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
SO
10.11.
Památka sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
  7.30 Za dvoje rodiče, dceru a vnučku
   
NE
11.11.
32.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za farní společenství
10.00 Za zemřelého syna Petra se vzpomínkou 20.výročí úmrtí,
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu          
   

Oznámení:

» Kostelní sbírky dnešní neděle jsou na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať
   za Váš dar!

» Dušičková pobožnost za zemřelé bude dnes odpoledne ve 14.30 hodin v kostele,
   pak průvod na hřbitov. Pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci
   (od 1.11. do 8.11.) je zapotřebí splnění obvyklých podmínek
   (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba za zemřelé a na úmysl sv. otce)

»  Dnes večer v 18.00 hodin bude možnost shlédnout na faře americký Oscarový film
    Casablanca (1943). Všichni jste srdečně zváni!

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 1200,-Kč; dvakrát 1000,-Kč; 
   čtyřikrát 200,-Kč a jednou 100,-Kč. Všem štědrým dárcům upřímné Bůh odplať!

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52