od 3.11. do 10.11. (45. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
3.11.
31.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za zemřelého Jana Uhra, rodiče, duše v očistci 
a Boží ochranu pro živou rodinu
10.00 Za Marii Bartošovou se vzpomínkou na nedožité 100. narozeniny,
manžela, dva syny, zetě a celou živou a zemřelou rodinu  
   
PO
4.11.
Památka sv. Karla Boromejského,
biskupa
   
17.30 Za Ludmilu a Jana Bartošovy,
rodiče a za celou živou rodinu
ÚT
5.11.
     
   
ST
6.11.
     
17.30 Za Růženu Bartošovou,
oboje rodiče a celou živou rodinu
ČT
7.11.
    7.30 Na úmysl dárce
   

8.11.
     
18.00 Za Františka Gajdu, rodiče z obou stran
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
SO
9.11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky   7.30 Na úmysl dárce
   
NE
10.11.
32.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Boženu Tučkovu, manžela, syna Františka,
zetě, oboje rodiče a duše v očistci
10.00 Za Marii a Emila Čapkovy, živou a zemřelou rodinu
   
Oznámení:

» Kostelní sbírky této neděle jsou na opravy kostela, upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Od anonymních dárců jsme obdrželi jedenkrát 600,-Kč a 100,-Kč; dvakrát 500,-Kč
   a třikrát 200,-Kč na opravy kostela. Štědrým dárcům upřímné Bůh odplať!

» Dušičková pobožnost za zemřelé bude dnes odpoledne, v 15.00 hodin se sejdeme
   v kostele, potom půjdeme průvodem na hřbitov. Až do 8.11. je možné získat
   plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění obvyklých podmínek, (přijmout
   svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce) na hřbitově se
   pomodlit za zemřelé.

» Dnes navečer v 17.30 hodin bude na faře promítání, film vybereme podle zájmu
   účastníků, všichni jste srdečně zváni!

» Děkuji všem, kteří se zapojili do Batůžkového projektu věnováním potřebných věcí
   nebo finančním příspěvkem na zakoupení potřebných věcí!

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52