listopad od 6. 11. do 13. 11. - 45. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

32. neděle v mezidobí od 6. 11. do 13. 11. - 45. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
6. 11.
32. neděle v mezidobí 8.00 za zemřelé kněze a biskupy z brněnské diecéze
10.00 za Stanislava Helešice se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, jeho rodiče, rodiče Trpělkovy s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
   
PO
7. 11.
Pondělí 32. týdne v mezidobí     
17.30 za Ludmilu a Jana Bartošovy a celou zemřelou a žijící rodinu
ÚT
8. 11.
Úterý 32. týdne v mezidobí     
14.00 pohřeb paní Lidmily Helešicové
ST
9. 11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky 17.30 za Vojtěcha a Anastázii Šiškovy, syna, dceru, zetě, vnučku a celou žijící rodinu
18.15 kruhy nad biblí
ČT
10. 11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve mše sv. nebude v 9.00 hod. mše svatá v Moravské Nové Vsi, po ní setkání kněží z děkanství na faře
19.00 kruhy nad biblí

11. 11.
Památka sv. Martina, biskupa    
18.00 za Františka Gajdu se vzpomínkou třetího výročí jeho úmrtí a nedožitých osmdesátých narozenin, za celou zemřelou rodinu a Boží ochranu pro žijící rodinu
SO
12. 11.
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 7.30 za Ludmilu Šindarovu, rodiče a vnuka
   
NE
13. 11.
33. neděle v mezidobí - Den bible 8.00 za Marii Čapkovu, živou a zemřelou rodinu
10.00 za Antonína Tučka se vzpomínkou pátého výročí jeho úmrtí, jeho rodiče, rodinu Mayerovu s prosbou o dar zdraví a víry pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 6. listopadu 2016:

Oznámení:

  • - Pán Bůh zaplať všem dárcům za příspěvek na zmírnění následků požáru střechy manželů Gašparových. V kostele se vybralo 17.356,- Kč. Tato částka bude přidána do obecní sbírky s tím, že bude zvlášť vyčíslena.
  • - Na základě rozhodnuli České biskupské konference se Den Bible slaví ve všech farnostech českých i moravských diecézi. Sbírka z této neděle 13.11.2016 se následně dělí na dva díly buď přímo ve farnosti, nebo na biskupství.
    -  25 % se zašle Českému katolickému biblickému dílu na účet č.: 1015502075/5500, vs: IČ farnosti, ss: IČ farností. Svým darem podpoříte aktivity Českého katolického biblického díla - viz www.biblickedilo.cz
    -  75 % se zašle České biblické společnosti složenkou, která přišla přímo do farnosti, nebo na učet č.: 129876273/0300, vs: 9999, ss: IČ farnosti. Svým darem podpoříte práci České biblické společnosti při letošní sbírce pro Arabský poloostrov.
  • - tento týden budeme pokračovat v našich setkáních na faře, tentokrát "kruhy nad Biblí", jsou zváni všichni z farnosti.Budeme společně hledat cestu k porozumnění Písmu svatému, zvláště v nedělní liturgii. Setkání bude ve středu v 18.15 hod. (tedy hned po mši svaté) a se stejným programem ve čtvrtek v 19.00 hod., jak se nám osvědčilo již při minulých setkáních.

 

technické připomínky:

prosíme v zimním období dbejte na zavírání dveří, v kostele se topí

v neděli přede mší svatou prosíme o citlivé zachování ticha (nebavíme se) pro ty, kteří se chtějí modlit

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52