listopad od 9. 11. do 16. 11. - 46. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Svátek Posvěcení lateránské baziliky od 9. 11. do 16. 11. -  46. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
9. 11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky 8.00 na úmysl papeže
10.00 Za Ilju Koska, dar zdraví a víry pro žijící rodinu
   
PO
10. 11.
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve   9.30 setkání děkanů s panem biskupem v Brně
17.30 za Ludmilu Bartošovu se vzpomínkou nedožitých stých narozenin a desátého výročí jejího úmrtí, celou rodinu a duše v očistci
18.15 setkání farní rady
ÚT
11. 11.
Památka sv. Martina, biskupa - - -  
   
ST
12. 11.
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka    
17.30 za Františka Gajdu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí a za celou zemřelou a živou rodinu
ČT
13. 11.
Památka sv. Anežky České, panny - - - mše svatá v Lanžhotě nebude
  setkání kněží z děkanství v 9.00 hod. mše svatá v Tvrdonicích

14. 11.
Pátek 32. týdne v mezidobí    
18.00 za Františka Hrabicu, manželku, dvoje rodiče, celou živu a zemřelou rodinu
SO
15. 11.
Sobota 32. týdne v mezidobí nebo sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve - - - mše sv. nebude
   
NE
16. 11.
33. neděle v mezidobí - Den Bible 8.00 za farnost
10.00 za Antonína Tučka, rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a víry pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 9. listopadu 2014:

Oznámení:

  • - v pondělí po mši svaté v 18.15 hod. bude setkání farní rady
  • - minulou neděli se ve sbírce na pomoc trpícím lidem vybralo u východů z kostela 10 885,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - Při příležitosti 25. výročí svatořečení Anežky České bude dne 15. listopadu 2014 v 10.30 hodin slavena v pražské katedrále sv. Víta pontifikální bohoslužba, které bude za přítomnosti českých a moravských biskupů předsedat kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář.

Den Bible

Letošní Den Bible připadá na neděli 16. 11. 2014. Každoroční dobrovolnou sbírku na biblický apoštolát dělat nebudeme!

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52