září od 1. 9. do 8. 9. - 36. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

22. neděle v mezidobí od 1. 9. do 8. 9. - 36. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
1. 9.
22. neděle v mezidobí 8.00 za Miloslava Trčku, fotbalistu, se vzpomínkou pátého výročí jeho úmrtí a duše v očistci
10.00 za farníky
11.00 udílení svátosti křtu
PO
2. 9.
Pondělí 22. týdne v mezidobí 7.30 Prosba o Boží milosti a pomoc v nadcházejícím školním roce pro naše školáky
19.15 setkání farní rady
ÚT
3. 9.
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve    
   
ST
4. 9.
Středa 22. týdne v mezidobí    
18.30 za Martina Zonygu, rodiče, rodiče Šestákovy a syna Františka
ČT
5. 9.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí 7.30 Za Františka Malhockého, rodiče, celou zemřelou rodinu a duše v očistci po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; odpoledne od 18.30 do 19.30 hod.
  dopoledne proběhne návštěva nemocných

6. 9.
Pátek 22. týdne v mezidobí - první pátek v měsíci: votivní mše je dnes dovolena i bez účasti lidu   dopoledne proběhne návštěva nemocných
17.50 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.30 za Josefa Uhlíře, pravnuka,  Josefa Kaňu, manželku, celou zemřelou a žijící rodinu.
SO
7. 9.
Sobota 22. týdne v mezidobí nebo sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 7.30 Za farnost z neděle   8.9.
  po mši svaté VELKÝ ÚKLID před hodami
19.30 - 20.30 adorace za mír v Sýrii a celém světě
NE
8. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Šuláka, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží milosti pro žijící rodinu
10.00 za Cyrila Uhra, dceru Marii, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. září 2013:

Jubilanti:

 • - 85 let se dožila paní Marie Lehetová, ulice J. Wolkera
 • - 75 let se dožila paní Ludmila Gergelová, ulice Kout II.
 • - 50 let společného života oslavili manželé Božena a Oldřich Holobrádkovi, ulice Na Peci

Oznámení:

 • - v pondělí 2. 9. v 19.15 hod. bude na faře setkání farní rady.
 • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis v zadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a odpoledne od 18.30 do 19.30 hod.
 • - v sobotu bude velký úklid před hodami, prosíme přijďte v co největším počtu, dříve se skončí s úklidem
 • - na příští neděli vyhlašuje pan biskup sbírku na technické a organizační zajištění děkanských úřadů. Jedná se o sbírku v návaznosti za započatý proces majetkového narovnání státu a církve, dochází a bude docházet k řadě proměn. V souvislosti s tím je nutno postupně přizpůsobit i technické, organizační a personální zázemí. Jedná se především o oblast působení placených laiků v pastoraci (pastoračních asistentů), zajištění a podpora stavební agendy (techničtí administrátoři), rozšiřující se agendy správy církevního majetku a oblast administrativy, včetně jednotného systému výkaznictví a účetnictví a další. Duchovní správa děkuje všem za štědrost.
 • - sbírka na Hody bude již tradičně na opravy našeho kostela.
 • - dnes se zapisují úmysly mší svatých na měsíce říjen, listopad a prosinec.

Zahájení školního roku

 • - V pondělí 2. září 2013 ráno v 7,30 hodin budeme vyprošovat našim školákům pomoc a světlo Ducha Svatého a bude zároveň požehnání školních aktovek. Na mši svatou jsou zváni všichni školáci. Tento týden (2. 9. - 7. 9.) budu vždy půl hodiny před mší svatou ve zpovědnici, aby se naši školáci, studenti a také rodiče mohli na začátek školního roku připravit i dobrou svátostí smíření a vyprosit si tak Boží požehnání.

Výuka náboženství

 • 1 a 2 třída začne vyuku náboženství ve středu po HODECH. Prvňáčci v 13.15 hod. a druháčci ve 14.00 hod. v místnosti společenského domu. Učit je bude paní katechetka Věra Hostinová.
 • 3 až 9 budou mít výuku v pondělí 23.9. Třetí třída v 13.00 hod. (nebo 12,40 hod.) a čtvrtá ve 14.00hod. a pátá až devátá v 15.00 hod.  Prosíme rodiče třeťáčků, aby počkali k domluvě po mši svaté. Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolečku. Můžete je vhodit do schránky na faře a nebo odevzdat do zákristie. Děkujeme.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52