srpen od 2. 8. do 9. 8. - 32. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

18. neděle v mezidobí od 2. 8. do 9. 8. - 32. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
2. 8.
18. neděle v mezidobí 8.00 za Miloslava Trčku se vzpomínkou sedmého výročí jeho úmrtí s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Romana Kurtulíka, oboje rodiče, žijící i zemřelou rodinu a duše v očistci
  uvedení nového faráře do služby v Břeclavi - Poštorné v 9.45 hod. při mši svaté
PO
3. 8.
Pondělí 18. týdne v mezidobí  7.30 na vlastní úmysl
   
ÚT
4. 8.
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze    
   
ST
5. 8.
Středa 18. týdne v mezidobí nebo posvěcení římské baziliky Panny Marie    
18.30 za Jakuba Tučka, manželku Františku, syna Ladislava, rodinu Gergelovu, Švachovu a za celou živou rodinu a duše v očistci
ČT
6. 8.
Svátek Proměnění Páně 7.30 za Annu Škápíkovu, sestry a rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro žijící rodinu
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.

7. 8.
Pátek 18. týdne v mezidobí nebo sv. Sixta II. papeže, a druhů, mučedníků nebo sv. Kajetána, kněze    
18.30 na vlastní úmysl
SO
8. 8.
Památka sv. Dominika, kněze 7.30 za Jana Uhra, bratra, rodiče, manžele Mazuchovy a celou zemřelou i žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
NE
9. 8.
19. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Boryovu, manžela, bratra, rodiče a duše v očistci
10.00 za Fabiána Uhra se vzpomínkou třicátého výročí jeho úmrtí, manželku Annu, zetě, oboje rodiče s prosbou o dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou žijící rodinu
  oslavy sv. Vavřince v Hodoníně - bývalé děkanství

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. srpna 2015:

Oznámení:

  • - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce na opravy a údržbu našeho kostela
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer od 20.00 hod. do 20.45 hod.
    - ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných před prvním pátkem v měsíci. Prosíme vzkažte to našim nemocným. Děkujeme.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52