září od 22. 9. do 29. 9. - 39. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

25. neděle v mezidobí od 22. 9. do 29. 9. - 39. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22.9.

25. neděle v mezidobí - HODKY

8.00 za Boženu Poláchovu, manžela, oboje rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
10.00 Za farnost - poděkování za úrodu
   
PO
23.9.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze    
18.00 za Ludmilu Kubištíkovu, rodinu Trubačovu, Jana Anderle se vzpomínkou na 20. výročí jeho úmrtí a celou živou rodinu
ÚT
24.9.
Úterý 25. týdne v mezidobí    
   
ST
25.9.
Středa 25. týdne v mezidobí    
18.00 za Boženu Doležalovu, otce, rodiče Doležalovy a duše v očistci
ČT
26.9.
Čtvrtek 25. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 7.30 na úmysl dárce (Sr.Th.)
  možná pohřeb v 15.00 pana Milana Veselého

27.9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze    
18.00 za Jindřicha Bartoše, rodiče, jejich rodiče a sourozence s rodinami, Boží ochranu a dar zdraví pro žijící rodinu
SO
28.9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek 8.00 za Anastázii Uhrovu, dvoje rodiče a zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
   
NE
29.9.
26. ned ěle v mezidobí 8.00 za Jana Netopilíka se vzpomínkou jeho stých narozenin, manželku, dceru, celou zemřelou rodinu a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Marii Bartošovu, manžela Vojtěcha, oboje rodiče, celou žijící i zemřelou rodinu a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. září 2013:

Jubilanti:

  • - 85 let se dožila paní Žofie Trčková, ulice Kostická

Oznámení:

  • - hodová sbírka minulou neděli vynesla 36 769,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při sbírce na novou mříž v kostele.
  • - v pondělí začíná výuka náboženství i pro 3 - 9. třídu. Učebna bude asi stejná jako loni, hned vpravo vedle vchodu do nové budovy. Ostatní ročníky 4. - 9.tř. budou mít náboženství na faře.
  • - v sobotu 12. října bude farní dušičková pouť na Svatý Hostýn. Kdo máte zájem, zapište se na seznam vzadu v kostele. Při malém zájmu, nabídneme volná místa v autobusu sousedním farnostem.
  • - mše svaté pro rodiče a děti budou každou středu při večerní mši svaté. O prázdninách a státních svátcích nebudou.

 

Náboženská výchova

 

Den Hodina Třída Místo Vyučující
Po 12.45 3 škola duchovní otec
Po 14.00 4 - 5 fara duchovní otec
Po 14.45 6 - 7 fara duchovní otec
St 13.15 1 místnost spol. d. paní katechetka
St 14.00 2 místnost spol. d. paní katechetka

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52