od 31.12. do 7.1.2018 (1. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina  Intence
NE
31.12.

 
Svátek Svaté rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
  8.00 Za Marii Petrlovu se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, manžela, staré rodiče
a duše v očistci
10.00 Na poděkování za udělené dary a milosti v celém kalendářním roce
   
PO
1. 1.

 
Slavnost Matky Boží Panny Marie   8.00 Za farní společenství s prosbou o ochranu Panny Marie
10.00 Na poděkování Panně Marii za přímluvy o Boží ochranu pro celou obec
ÚT
2. 1.
Památka sv. Basila Velikého
a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
   
   
ST
3. 1.
     
17.30 Za Marii Ciprysovu, syna Janíčka, staré rodiče, Růženu Ciprysovu a Josefa Bystřického
ČT
4. 1.
    7.30 na úmysl dárce
   
   

5. 1.
     
   
18.00 Za zemřelou rodinu Holobrádkovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SO
6. 1.
Slavnost Zjevení Páně   8.00 Za koledníky Tříkrálové sbírky
   
NE
7. 1.
Svátek Křtu Páně  8.00 Za Josefa Černého, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
10.00 Za   Josefa a Annu Markovičovi, syna Zdeňka., staré rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu                                           
   

Oznámení:

» Při kostelních sbírkách během Vánoc se vybralo 67 200,- Kč. Rovněž děkuji
   anonymnímu dárci za 2000,-Kč věnovaných na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať!

»  Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
  dopoledne bude adorace do 11.00 hodin, večer od 20.00 do 21.00 hodin. Rozpis služeb!

»  V sobotu(6.1.) bude v Týnci pouť k Panně Marii Pomocné, zahájení modlitbou
  sv. růžence v 17.00 hodin, poté mše sv. Lze využít linkového autobusu tam i zpět.

 

Tříkrálová sbírka v Lanžhotě v sobotu 6. ledna 2018

»  Tříkrálová sbírka bude v sobotu 6.1.2018 Společné zahájení bude při mši sv. v 8.00
    hodin v kostele Povýšení Svatého kříže. Poté se koledníci vypraví do ulic našeho města,
    děkuji všem, kteří se do sbírky aktivně zapojí i všem dárcům. Po mši sv. dnes a zítra (1.1.)
    se budou v sakristii vydávat pokladničky a průkazky vedoucím skupinek.Více zde: https://www.farnostlanzhot.cz/products/leden-od-1-1-do-8-1-1-tyden/

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52