od 7.1. do 14.1. (2. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
7.1.
Svátek Křtu Páně
 
  8.00
Za  Josefa Černého, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro celou rodinu                                                                                   
10.00 Za Josefa a Annu Markovičovi, syna Zdeňka, staré rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
   
PO
8.1.
     
17.30 Za Boženu Bartošovu, její rodiče s prosbou o dar zdraví a požehnání pro rodiny jejich dětí
ÚT
9.1.
     
   
ST
10.1.
     
17.30 Za Marii a Antonína Tučkových, jejich děti a duše v očistci s prosbou o dary Ducha svatého a Boží ochranu pro živou rodinu
ČT
11.1.
     
17.30 Za Miloše Trčku

12.1.
     
SO
13.1.
     
NE
14.1.
2. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za rodiče Šoškovy, živou a zemřelou rodinu
10.00 Za Jaroslava Škápíka se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, manželku,
zetě a živou rodinu
   

Oznámení:

»  Děkuji všem koledníkům, vedoucím skupinek i dárcům za účast na Tříkrálové
   sbírce, výsledky budou známy a zveřejněny zítra dopoledne, po sečtení výtěžku.
   Po mši sv. je možnost ještě přispět do tříkrálových pokladniček, pokud Vás koledníci
   nezastihly.
»   Poděkování několika anonymním dárcům za dar 2200,-Kč na opravu varhan.

»  V čtvrtek se koná setkání kněží břeclavského děkanství – rekolekce – zahájená mší
   sv. v 9.00 hodin v kostele v Břeclavi. V Lanžhotě bude mimořádně mše sv. večer.

»  V pátek večer a v sobotu ráno nebude mše sv. z důvodu studijních dní na Vranově
   u Brna. Příští neděli bude sloužit mše sv. v Lanžhotě P. Pavel Lacina z Pozořic.

»  V sobotu (20.1.) bude v Brně v kině Scala duchovní obnova se sestrou Veronikou
   Barátovou z Komunity Blahoslavenství na téma Boží vůle a utrpení člověka.
   U východu kostela jsou letáčky s informacemi ohledně programu a přihlašování.

»  K rozebrání je poslední číslo časopisu Milujte se a brožurka Krokodýl.Více zde: https://www.farnostlanzhot.cz/products/leden-od-8-1-do-15-1-2-tyden/

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52