září od 8. 9. do 15. 9. - 37. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

23. neděle v mezidobí od 8. 9. do 15. 9. - 37. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
8. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Šuláka, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží milosti pro žijící rodinu
10.00 za Cyrila Uhra, dceru Marii, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
PO
9. 9.
Pondělí 23. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Klavera, kněze 18.00 příležitost ke svátosti smíření před HODY
18.30 za Jana Tučka, rodiče, rodiče Hrubých, celé zemřelé rodiny, za dar zdraví pro žijící rodinu
ÚT
10. 9.
Úterý 23. týdne v mezidobí nebo bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka    
   
ST
11.9.
Středa 23. týdne v mezidobí 18.00 Od 18.00 hod. příležitost ke svátosti smíření před HODY, zpovídat se bude také při mši i po mši! - přijede jeden cizí zpovědník
18.30 za Františka Vlašice, rodiče z bou stran a Boží ochranu pro celou rodinu
ČT
12.9.
Čtvrtek 23. týdne v mezidobí nebo jména Panny Marie 7.30 na úmysl dárce (Sr.Th.)
   

13.9.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve    
18.30 za Anastázii Gazdíkovu, celou zemřelou rodinu Černou a duše v očistci
SO
14.9.
Svátek Povýšení svatého kříže 7.30 za farnost
   
NE
15.9.
24. neděle v mezidobí HODY 8.00 za Františka Kočárka se vzpomínkou desátého výročí jeho úmrtí, rodiče, celou zemřelou i žijící rodinu a duše v očistci
10.00 za farnost
PO
16. 9.
Pondělí 24. týdne v mezidobí 9.00 za všechny zemřelé spoluobčany, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnosti;  po mši svaté průvod na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 8. září 2013:

Jubilanti:

  • - 92 let se dožila paní Marie Holobrádková, ulice Nová
  • - 91 let se dožila paní Marie Uhlířová, ulice Sokolská

Oznámení:

  • - dnešní sbírka je na technické a organizační zajištění děkanských úřadů - upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost
  • - po mši svaté je setkání rodičů dětí, které letos půjdou k prvnímu svatému přijímání
  • - výuka náboženství začíná až v týdnu po hodech
  • - příležitost ke svátosti smíření před HODY bude v pondělí a středu od 18.00 hod. Ve středu bude možnost i při mši svaté a po jejím skončení podle zájmu, přijede jeden cizí zpovědník a bude ve zpovědnici i při mši dokud bude zájem. Pokud termíny nevyhovují je možné si domluvit s duchovním otcem i konkrétní termín ke zpovědi během příštího týdne.
  • - na Hody - příští neděli - bude sbírka na mříž do vchodu našeho kostela

Manželské ohlášky:

  • Dne 5. 10. 2013 hodlají uzavřít manželství v naší farnosti Jiří Kubík, bytem Lanžhot a Zdeňka Markovičová, bytem Lanžhot. Farní úřad žádá, komu je známa překážka, která by bránila k platně uzavřenému manželství před církví a před Bohem, aby to neprodleně oznámili na farním úřadě. Děkujeme

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52