prosince od 1. 12. do 8. 12. - 49. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

1. neděle adventní od 1. 12. do 8. 12. - 49. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
1. 12.

1. neděle adventní

Začíná cyklus A nedělního lekcionáře
 

8.00 za Marii Uhrovu, manžela Josefa, rodiče Gálovy a celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodiny
10.00 za Jana Uhra se vzpomínkou na 10. výročí jeho úmrtí, rodiče a celou živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
14.30 svátostné požehnání
PO
2. 12.
Pondělí po 1. neděli adventní    
17.30 za Jana Kořínka se vzpomínkou na 5. výročí jeho úmrtí, rodinu Kořínkovu a Kubíkovu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
ÚT
3. 12.
Památka sv. Františka Xaverského, kněze   formační setkání kněží v Brně od 9.30 hod. do 14.00 hod.
  16.00 hod. tvořivé odpoledne pro děti na faře
ST
4. 12.
Středa  po 1. neděli adventní    
17.30 za Vojtěcha a Anastázii Šiškovy, syna, dceru, zetě, vnučku a celou žijící rodinu
ČT
5. 12.
Čtvrtek po 1. neděli adventní 7.30 za dvoje rodiče, dceru a vnučku Kristýnku a celou živou rodinu; po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  od 9.30 hod. pravidelná návštěva nemocných

6. 12.
sv. Mikuláše, biskupa   od 8.45 hod. pravidelná návštěva nemocných
17.25 výstav Nejsvětější svátosti oltářní + litanie +svátostné požehnání
18.00 za zemřelou a živou rodinu Ševčovičovu
SO
7. 12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 7.00 modlitba svatého růžence - první sobota v měsíci
7.30 za Ladislava Tučka, rodiče, rodiče Turečkových a celou rodinu
NE
8. 12.
2. neděle adventní 8.00 za Marii Šulákovu se vzpomínkou jejích nedožitých 90. narozenin, manžela, děti, vnuka, rodiče, s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Zdeňka Šišku se vzpomínkou na 20. výročí jeho úmrtí, jeho rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
16.00 mikulášská besídka

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 1. prosince 2013:

Jubilanti:

 • -92 let se dožívá paní Marie Petrlová, ulice Kostická

Oznámení:

 • - v úterý 3.12. bude na faře  v 16.00 vánoční tvořivé odpoledne pro děti. Pomoc maminek vítána! Vyrobené vánoční ozdoby se budou prodávat v neděli 8.12. po hrubé mši svaté. Výtěžek půjde na misie.
 • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a večer od 20.00 hod. do 20.45 hod.
 • -  ve čtvrtek a v pátek bude pravidelná předvánoční návštěva nemocných s udělováním svátosti pomazání nemocných. Duchovní správa prosí také o nahlášení těch, kteří již  nemohou pravidelně docházet na bohoslužby a přáli by si návštěvu kněze před vánočními svátky. Děkujeme.
 • - příští neděli, t.j. 8. prosince po ranní mši svaté, před hrubou a po hrubé mši sv. se budou zapisovat úmysly mší svatých na leden, únor a březen příštího roku
 • - Dobrovolná sbírka z minulé neděle je určena na podporu biblického apoštolátu a vynesla 11 410,- Kč a dělí se přímo ve farnosti na dva díly:
  • 25 % se zašle Českému katolickému biblickému dílu, číslo účtu 1015502075/5500, var. symbol IČ farnosti,
  • 75 % se zašle České biblické společnosti, číslo účtu 129876273/0300, var. symb. 9999, specif. symb. IČ farnosti. Děkujeme za vaši štědrost.
 • - i dnes jsou na obvyklých místech k dispozici krabičky na příspěvek pro návštěvu sv. Mikuláše. Mikulášská besídka bude v neděli 8. 12. v 16.00 hod.
 • - v neděli 8. prosince 2013 budeme opět v týneckém poutním kostele Panny Marie Pomocné slavit Korunovační pouť. Začátek ve 14.30 hod. společnou modlitbou svatého růžence a v 15.00 hod. slavná poutní mše svatá Podrobnosti na plakátku vzadu v kostele.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52