prosince od 11. 12. do 18. 12. - 50. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. neděle adventní - od 11. 12. do 18. 12. - 50. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
11.12.
3. neděle adventní 8.00 za Marii Ciprysovu, syna Janíčka a rodiče
10.00 za zemřelého Jana Uhra, rodiče, za žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
15.00 poutní mše svatá v Týnci u Panny Marie Pomocné
PO
12.12.
Pondělí po 3. neděli adventní 7.30 za Josefa Škrobáčka, manželku, zetě, Miroslava Tarhaje a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
15.30 - 18.30 vánoční zpovídání v Břeclavi
ÚT
13.12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice    
  ---
ST
14.12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve    
17.30 za Josefa Paulíka, rodiče z obou stran, celou žijící a zemřelou rodinu
ČT
15.12.
Čtvrtek po 3. neděli adventní 7.30 za Annu Prajkovu, zemřelou a žijící rodinu
16.30 - 18.15 vánoční svatá zpověď u nás v Lanžhotě

16.12.
Pátek po 3. neděli adventní 7.30 za živou víru ve farnosti
15.30 - 18.30 vánoční svatá zpověď v Břeclavi
SO
17.12.
Sobota před Štědrým dnem 7.30 za farnost z 11. 12.
9.30 - 11.00 vánoční svatá zpověď v Prušánkách
14.30 - 16.30 vánoční svatá zpověď v Hruškách
NE
18.12.

4. neděle adventní

8.00 za Vlastimila Pavelku, Antonína Trubače, Marii a Jaroslava Kyclových s prosbou o dary Ducha sv. pro celou žijící rodinu
10.00 za farnost
15.00 - 17.00 vánoční svatá zpověď v Moravském Žižkově

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. prosince 2011:

Jubilanti:

  • 75 let - pan František Gajda, ulice Vinohrady

Oznámení:

Dnes 11. prosince budeme opět v týneckém poutním kostele Panny Marie Pomocné slavit korunovační pouť. Ve 14,30 hod. bude společná modlitba svatého růžence a v 15.00 hod. slavná poutní mše svatá. Zve nás farnost Moravská Nová Ves.

Tento týden začínají vánoční svaté zpovědi. U nás v Lanžhotě bude pozváno víc cizích zpovědníků na čtvrtek od 16.30 do 18.15 hod. Využijte také možnosti ke svástosti smíření ve středu, kdy bude duchovní správce zpovídat třičtvrtě hodiny přede mší svatou a pak také půl hodiny po mši svaté, pro ty kteří jsou v práci a vrací se později.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52