prosince od 14. 12. do 21. 12. - 51. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. NEDĚLE ADVENTNÍ od 14. 12. do 21. 12. - 51. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
14. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Vlastimila Pavelku, oboje rodiče, Marii a Jaroslava Kyclových, za celou rodinu Černých a za dar zdraví a Boží pomoc pro žijící rodinu
10.00 za Zdeňka Šišku a rodiče s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
   
PO
15. 12.
Pondělí po 3. neděli adventní   duchovní otec bude ve zpovědnici od 17.00
17.30 za farnost z neděle 7.12. po mši svaté bude ještě příležitost ke zpovědi podle zájmu
ÚT
16. 12.
Úterý po 3. neděli adventní    
   
ST
17. 12.
Středa před Štědrým dnem 7.30 za farnost z neděle 14.12.
  vánoční zpovídání v Břeclavi od 15.30 do 18.00
ČT
18. 12.
Čtvrtek před Štědrým dnem 7.30 za Víta a Rozálii Uhrovy, za dar zdraví a Boží pomoc pro celou žijící rodinu
16.30 - 18.10 vánoční zpovídání Lanžhot - přijedou cizí zpovědníci 

19. 12.
Pátek před Štědrým dnem 7.30  
  vánoční zpovídání v Břeclavi od 15.30 do 17.00
  vánoční zpovídání v Tvrdonicích od 17.30 do 18.30
SO
20. 12.
Sobota před Štědrým dnem 7.30 za farnost z neděle 21.12. - při mši udílení svátosti nemocných
  vánoční zpovídání v Prušánkách od 9.30 do 10.30
  vánoční zpovídání v Hruškách a Mor. Nové Vsi od 14.30 do 16.00
NE
21. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Lidmilu Poláchovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, syna Luďka a rodiče Poláčkovy
10.00 za rodiče Ludvíka a Růženu Škrobáčkovy, syna Pavla, dvoje rodiče a dar zdraví pro žijící rodiny
  vánoční zpovídání v Týnci od 14.30 do 16.00 a Moravský Žižkov od 15.00 hod. do 17.00 hod.
PO
22. 12.
22. prosince 7.30 za ...
  vánoční zpovídání ještě ve Velkých Bílovicích od 16.00 hod. do 18.00 hod.

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 14. prosince 2014:

Oznámení:

 • - tento týden začínají vánoční svaté zpovědi. U nás v Lanžhotě je pozváno 5 cizích zpovědníků na čtvrtek od 16.30 do 18.10 hod. Přijede Otec Karel a Gejza z Valtic, Otec Marián z Moravské Nové Vsi, Otec Josef z Břeclavi, Otec Vít z Prušánek, Otec Libor z Velkých Bílovic a Otec Jan z Tvrdonic. Využijte této příležitosti k vykonání dobré vánoční svaté zpovědi. Upozorňujeme, že duchovní správce v tomto předvánočním týdnu vypomáhá se zpovídáním v okolních farnostech, mše svaté budou od středy jen ráno v 7.30 hod.  Kdo z časových důvodů nemůže v čase vánoční svaté zpovědi, je třeba si domluvit s duchovním otcem jiný vyhovující čas a nebo využít zpovídání v okolí - viz rozpis zpovídání (na druhém lístečku, kdo potřebuje může si vzít). O svátcích se zpovídat nebude!
 • - v pátek mše pro rodiče a děti nebude! - mše je ráno
 • - na Štědrý den bude letos odpoledne v 15.00 hod. "půlnoční pro děti", všechny děti, předškoláci i školáci naší farnosti jsou srdečně zvány.
 • - duchovní správa děkuje všem ochotným ženám za úklid kostela
 • - v sobotu  20. 12. bude při mši svaté společné udílení svátosti pomazání nemocných. Před přijetím svátosti nemocných je třeba jít ke svaté zpovědi. Možnost bude o vánočním zpovídání a nebo individuálně podle domluvy s duchovním otcem. Kdo jste nebyli letost v únoru, můžete ji přijmout nyní. Svátost pomazání nemocných budeme společně slavit opět na svátek Panny Marie Lurdské v příštím roce. (Doporučuje se svátost nemocných přijmout jen jedenkrát v rozmezí jednoho roku, při zhoršení zdravotního stavu, kdykoli dle domluvy na požádání).

Betlémské světlo

 • - také letos přivezou skauti před Vánocemi všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru – Betlémské světlo. Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos uskuteční v sobotu 13. 12. 2014 od 14 hodin v největším evangelickém kostele na Lutherplatz, Wien - Gumpendorf.
 • - V brněnské diecézi bude Betlémské světlo předáno v obětním průvodu při mši sv. v neděli 14. 12. 2014 v 9 hodin
  v katedrále sv. Petra a Pavla. Zájemci z Brna a okolí si je budou moci převzít před katedrálou po skončení bohoslužby.
 • Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů. Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese https://www.betlemskesvetlo.cz.  
 • rozvoz Betlémského světla vlaky v sobotu 20. 12. 2014. Rychlík R 805 vyjíždí Brno hl. n. (08:36)  –  Šakvice (08:58)  –  Zaječí (09:03)  –  Podivín (09:10)  –  Břeclav (09:20)  –  Hodonín (09:40)  –  …Přerov  –  Olomouc hl. n.
 • - skauti z Lanžhota jej přivezou a přinesou v neděli 21. 12. do kostela, odkud si jej můžete odnést do svých domovů. Prosím Vás, abyste při odpalování tohoto světla dávali pozor, aby vosk nekapal na stolek a koberce.

Tříkrálová sbírka 2014 

 • Patnáctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 2. 1. 2014 v 15:00 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v první polovině ledna roku 2014. Upozorňujeme koledníky, že není vhodné, aby na sobě při koledování měli oděvy, které používají při liturgii kněží a jáhni. Další informace na https://www.trikralovasbirka.cz.
 

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2014

 

  Den Čas Místo
15. 12. Pondělí 16.00 - 17.00 Ladná
16.12. Úterý 15.00 - 16.00 Hlohovec
17. 12. Středa 18.00 - 19.00 Poštorná
17. 12. Středa 15.30 - 18.00 Břeclav
17. 12. Středa 16.00 - 17.00 Podivín
18. 12. Čtvrtek 16.30 - 18.10 Lanžhot
19. 12. Pátek 17.30 - 18.30 Tvrdonice
20. 12. Sobota 14.30 - 16.00 Hrušky
20. 12. Sobota 14.30 - 16.00 Moravská Nová Ves
21. 12. Neděle 14.30 - 16.00 Týnec
21. 12. Neděle 15.00 - 17.00 Moravský Žižkov
22. 12. Pondělí 16.00 - 18.00 Velké Bílovice

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52