prosince od 15. 12. do 22. 12. - 51. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. neděle adventní od 15. 12. do 22. 12. - 51. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
15. 12.

3. neděle adventní

8.00 za Marii Ciprysovu se vzpomínkou na 10. výročí jejího úmrtí, syna Janíčka, rodiče a duše v očistci
10.00 za Pavla Škrobáčka se vzpomínkou na první výročí jeho úmrtí, rodiče Růženu a Ludvíka a dar zdraví pro celou žijící rodinu
   
PO
16. 12.
Pondělí po 3. neděli adventní   vánoční zpovídání v Břeclavi od 15.30 do 18.00
17.30 za rodiče Tučkovy, Trubačovy, Hrubých a celé zemřelé rodiny s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodiny
ÚT
17. 12.
Úterý před Štědrým dnem    
   
ST
18. 12.
Středa před Štědrým dnem   vánoční zpovídání v Břeclavi od 15.30 do 18.00
17.30 za Jana a Marii Bartošovy, syny Jana a Antonína a duše v očistci a za dary Ducha svatého přo žijící rodiny
ČT
19. 12.
Čtvrtek před Štědrým dnem 7.30 za Jana Mráze, dceru Janu, rodiče, s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
16.30 - 18.10 vánoční zpovídání Lanžhot - přijedou cizí zpovědníci 

20. 12.
Pátek před Štědrým dnem 7.30 za Františka Petrlu a rodiče, za rodiče Josefku a Pavla Košutkových
  vánoční zpovídání v Tvrdonicích od 17.30 do 18.30
SO
21. 12.
Sobota před Štědrým dnem 7.30

za farnost z neděle 22.12.2013

  vánoční zpovídání v Hruškách a Mor. Nové Vsi od 14.30 do 16.00
NE
22. 12.
4. neděle adventní 8.00 za Vlastimila Pavelku se vzpomínkou na 10. výročí jeho úmrtí, rodiče Trubačovy, Marii a Jaroslava Kyclových a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10.00 za Libora Vališe a Jana Švirgu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu...
  vánoční zpovídání v Týnci od 14.30 do 16.00

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 15. prosince 2013:

Oznámení:

 • - tento týden začínají vánoční svaté zpovědi. U nás v Lanžhotě je pozváno 5 cizích zpovědníků na čtvrtek od 16.30 do 18.10 hod. Využijte této příležitosti k vykonání dobré vánoční svaté zpovědi. Upozorňujeme, že duchovní správce v pondělí a ve středu zpovídá ve farnosti Břeclav a přijede těsně před večerní mší. Možnost ke svátosti smíření bude tedy po mši svaté. Kdo z časových důvodů nemůže v čase vánoční svaté zpovědi, je třeba si domluvit s duchovním otcem jiný vyhovující čas a nebo využít zpovídání v okolí - viz rozpis zpovídání (na druhém lístečku, kdo potřebuje může si vzít). O svátcích se zpovídat nebude!
 • - děkujeme dětem, které se podílely na přípravě adventního jarmarku pro pomoc dětem v misiích. Výtěžek bude zaslán na postižené leprou.
 • - v pátek mše pro rodiče a děti nebude!
 • - na Štědrý den bude letos na zkoušku odpoledne v 15.00 hod. "půlnoční pro děti", všechny děti, předškoláci i školáci naší farnosti jsou srdečně zvány.
 • - duchovní správa děkuje za úklid kostela a také farní budovy
 • - farnosti se mohou stále přihlašovat do projektu Křesťanské Vánoce a vkládat své adventní a vánoční programy na stránkách https://www.krestanskeVanoce.cz.
 • - v sobotu 21. 12. bude při mši svaté společné udílení svátosti pomazání nemocných. Před přijetím svátosti nemocných je třeba jít ke svaté zpovědi. Možnost bude o vánočním zpovídání a nebo individuálně podle domluvy s duchovním otcem. Kdo jste nebyli letost v únoru, můžete ji přijmout nyní. Svátost pomazání nemocných budeme společně udílet opět na svátek Panny Marie Lurdské v příštím roce. (Doporučuje se svátost nemocných přijmout jen jedenkrát v rozmezí jednoho roku, při zhoršení zdravotního stavu, kdykoli podle domluvy).

Sdělení k projektu Místní sociální služby

 • Na základě informací Diecézní charity Brno a tiskové zprávy Úřadu práce ČR upozorňujeme na negativní zkušenosti se soukromým podnikatelským projektem Místní sociální služby. Mimo jiné i vzhledem ke stanovisku Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která vyjádřila obavu, že by projekt mohl ohrozit rovnováhu v oblasti poskytovatelů sociálních služeb, žádáme duchovní správce farností, aby případné žádosti o propagaci tohoto projektu odmítli.
 • převzato z oběžníku biskupství brněnského

Betlémské světlo

 • - také letos přivezou skauti před Vánocemi všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru – Betlémské světlo. Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se letos uskuteční v sobotu 14. 12. 2013 od 14 hodin ve Votivním kostele na Rooseveltplatz.
 • - V brněnské diecézi bude Betlémské světlo předáno v obětním průvodu při mši sv. v neděli 15. 12. 2013 v 9 hodin
  v katedrále sv. Petra a Pavla. Zájemci z Brna a okolí si je budou moci převzít před katedrálou po skončení bohoslužby.
 • Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů. Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese https://www.betlemskesvetlo.cz.  
 • rozvoz Betlémského světla vlaky v sobotu 21. 12. 2014. Rychlík R 805 vyjíždí Brno hl. n. (08:36)  –  Šakvice (08:58)  –  Zaječí (09:03)  –  Podivín (09:10)  –  Břeclav (09:21)  –  Hodonín (09:41)  –  …  –  Olomouc hl. n.
 • - skauti z Lanžhota jej přivezou a přinesou v neděli 23.12., do kostela, odkud si jej můžete odnést do svých domovů. Prosím Vás, abyste při odpalování tohoto světla dávali pozor, aby vosk nekapal na stolek a koberce.

Tříkrálová sbírka 2014

 • Čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 3. 1. 2013 v 14:00 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v první polovině ledna roku 2013. Upozorňujeme koledníky, že není vhodné, aby na sobě při koledování měli oděvy, které používají při liturgii kněží a jáhni. Další informace na https://www.trikralovasbirka.cz.

 

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2013

 

  Den Čas Místo
16. 12. Pondělí 15.30 - 18.00 Břeclav
16. 12. Pondělí 16.00 - 17.00 Ladná
17.12. Úterý 15.00 - 16.00 Hlohovec
18. 12. Středa 18.00 - 19.00 Poštorná
18. 12. Středa 15.30 - 18.00 Břeclav
18. 12. Středa 16.00 - 17.00 Podivín
19. 12. Čtvrtek 16.30 - 18.10 Lanžhot
20. 12. Pátek 17.30 - 18.30 Tvrdonice
21. 12. Sobota 14.30 - 16.00 Hrušky
21. 12. Sobota 14.30 - 16.00 Moravská Nová Ves
22. 12. Neděle 14.30 - 16.00 Týnec
22. 12. Neděle 15.00 - 17.00 Moravský Žižkov
23. 12. Pondělí 16.00 - 18.00 Velké Bílovice

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52