prosinec od 22. 12. do 29. 12. - 52. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. neděle adventní  od 22. 12. do 29. 12. - 52. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22. 12.
4. neděle adventní 8.00 za Vlastimila Pavelku se vzpomínkou na 10. výročí jeho úmrtí, rodiče Trubačových, Marii a Jaroslava Kyclových a ochranu Penny Marie pro celou živou rodinu
10.00 za Libora Vališe a Jana Švirgu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu...
  vánoční zpovídání v Moravském Žižkově od 15.00 hod. do 17.00 hod.
PO
23. 12.
Pondělí před Štědrým dnem    
17.30 za rodiče Maděřičovy a Vrbovy a celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží milosti pro živou rodinu
ÚT
24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN 15.00 "půlnoční pro děti"
22.00 za Ludvíka a Růženu Prajkových, syna Ludvíka, celou zemřelou a žijící rodinu
ST
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ -  zasvěcený svátek 8.00 za Václava Osičku, rodiče Osičkovy a Bartošovy a celou živou i zemřelou rodinu
10.00 za farnost
14.30 svátostné požehnání
ČT
26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 8.00 za manžele Hulákovy, všechny zemřelé příbuzné a za duše v očistci
10.00 za mládence a děvčata
   

27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 13.30 pohřeb paní Lidmily Poláchové
15.30 za Petru Veselskou a živou rodinu
SO
28. 12.
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků   mše svatá ráno nebude
13.00 pohřeb paní Šoškové
NE
29. 12.
 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  8.00 za duchovního otce Františka Beneše, sestru, celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu a duše v očistci
10.00 za Marii Hostinovu, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro žijící rodinu
  odpoledne setkání kněží

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. prosince 2013:

Jubilanti:

  • - 90 let se dožívá paní Barbora Prajková,  ulice Stráže
  • - 80 let se dožívá paní Vlasta Grbavčicová, ulice Kout II.

Oznámení:

  • - skauti z Lanžhota přinesli dnes do kostela Betlémské světlo, odkud si jej můžete odnést do svých domovů. Prosím Vás, abyste při odpalování tohoto světla dávali pozor, aby vosk nekapal na stolek a koberce.
  • - na Boží hod vánoční bude sbírka na opravy kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať. Odpoledne ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání a kostel zůstane otevřený do 16.00 hod., pokud se najde někdo ochotný zůstat u betléma. Prosíme ochotné farníky, aby se přihlásili v zákristii na službu u betléma. Kostel by tak mohl být otevřený i na Štěpána i Svátek Svaté Rodiny. Pokud se nikdo nenajde kostel bude otevřen jen po novou mříž. Návštěvu u jesliček pak musíte omezit na čas přede mší a po mši.
  • - ve čtvrtek na svátek sv. Štěpána bude odpoledne ve 13.30 hod. žehnání koní 
  • - na svátek sv. Jana se bude při mši v kostele žehnat víno a v 17 hodin bude žehnání vína ve Společenském domě. Letos jsou zvány všechny děti z farnosti s rodiči již v předvečer svátku sv. Mláďátek tedy v pátek v 15.30 hod. na tradiční mši svatou určenou právě pro ně.

Tříkrálová sbírka 2013

  • - čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 3. 1. 2013 v 14:00 hodin. Kdo má zájem jet na setkání s panem biskupem do Brna, přihlaste se u paní Uhrové, pojede autobus vypravený břeclavskou charitou. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v první polovině ledna roku 2013. Upozorňujeme koledníky, že není vhodné, aby na sobě při koledování měli oděvy, které používají při liturgii kněží a jáhni. Další informace na https://www.trikralovasbirka.cz.
     

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52