prosince od 28.12. do 4. 1. - 1. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa od 28.12. do 4. 1. - 1. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 8.00 za farnost
10.00 za Marii Ciprysovu, syna Janíčka, staré rodiče a duše v očistci
   
PO
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně    
17.30 za manžele Hulákovy, všechny zemřelé příbuzné a duše v očistci
ÚT
30. 12.
Šestý den v oktávu Narození Páně    
   
ST
31. 12.
Sedmý den v oktávu Narození Páně (sv. Silvestra I., papeže) večer mešní formulář "Na začátku občankého roku" 16.00 na poděkování za přijaté dary a milosti v uplynulém roce
21.00 - 22.00 adorace na závěr roku
ČT
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE  8.00 za ...
10.00 za pomoc a mocnou přímluvu Panny Marie pro celou farnost
14.30 svátostné požehnání

2. 1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve    
17.30 ! za Jana Létala, rodiče, zemřelou rodinu Mikuličovu s prosbou  o Boží ochranu pro žijící rodinu -  není mše pro rodiče a děti
SO
3. 1.
Sobota po oktávu Narození Páně 7.30 za ...
   
NE
4. 1.
2. neděle po Narození Páně 8.00 za farnost
10.00 za Annu Markovičovu, syna Zdeňka, Františka Straku, staré rodiče a Boží ochranu pro žijící rodinu
11.00 udílení svátosti křtu
15.30 jesličková pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. prosince 2014:

Jubilanti:

  • - 80 let oslaví pan Jan Škrobáček, ulice Školní

Oznámení:

  • - na mříž kostla, jsme při půlnoční mši svaté vybrali 9 027,- Kč; a na Boží hod vánoční 34 040,- Kč. Při ofěře na svátek sv. Štěpána 1700,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - na závěr roku bude v kostele tichá adorace od 21.00 hod. - 22.00 hod.
  • - na první čt a pá v měsíci NEBUDE pravidelná návštěva nemocných

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52