od 8.12. do 15.12. (50. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
8.12.
2. neděle adventní   8.00 Za Marii Uhrovou, manžela Josefa, rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za Josefa a Annu Markovičovy, syna Zdeňka a celou živou a zemřelou rodinu
   
PO
9.12.
Slavnost Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu
   
17.30 Za Vojtěcha a Anastázii Šiškovy, dva syny, dceru, zetě a celou živou a zenřelou rodinu
ÚT
10.12.
     
   
ST
11.12.
     
17.30 Za Františka a Marii Petrlovy, syna Františka a Pavla a Josefku Košutkovy
ČT
12.12.
    7.30 Za
   

13.12.
Památka sv. Lucie,
panny a mučednice
   
18.15 Za zemřelou rodinu Holobrádkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
SO
14.12.
Památka sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve
  7.30 Za
   
NE
15.12.
3. neděle adventní   8.00 Za Františka Kořínka a rodiče s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
10.00 Za Růženu a Ludvíka Škrobáčkovy, syna Pavla, dvoje staré rodiče a za dar zdraví pro živou rodinu                                                                                                              
   

Oznámení:

» Kostelní sbírky minulé neděle (na opravu varhan) vynesly 18.500,-Kč. Upřímné Bůh
   odplať za Váš dar!

» Děkuji anonymním dárcům za finanční dar dvakrát 1000 ,-Kč; jednou 500,-Kč;
   pětkrát 200,-Kč a jednou 100,-Kč věnovaných na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať!

» V kostele jsou papírové pokladničky na mikulášskou nadílku pro děti. Dle svých
   možností můžete do pokladniček přispět. Upřímné Bůh odplať! Prosím také
   o zapsání jména a příjmení dítěte do připraveného seznamu na stolku pod kůrem.

» Mikulášská nadílka v kostele bude dnes odpoledne v 16.00 hodin. Všechny děti
   jsou srdečně zvány! Poděkování všem, kdo se pomohli s  přípravami!

» V pondělí mše sv. nebude z důvodu studijních dnů na Vranově u Brna.

» V sobotu ráno po mši sv. bude velký úklid kostela, týká se všech úklidových skupinek

» Příští neděli se budou zapisovat úmysly mší sv. na měsíc leden, únor a březen 2019,
   po ranní mši sv. u paní Jaroslavy Bartošové, po hrubé u paní Marie Prajkové. Lístky na
   zapisování jsou na stolcích u východu kostela.

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52