prosinec od 11. 12. do 18. 12. - 50. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. NEDĚLE ADVENTNÍ od 11. 12. do 18. 12. - 50. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
11. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Marii Uhrovu, manžela Josefa, staré rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží milosti pro živou rodinu
10.00 za Josefa Markoviče se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, manželku a syna Zdeňka
  15.00 poutní mše svatá v Týnci
PO
12. 12.
Pondělí po 3. neděli adventní, Panny Marie Gaudalupské 17.30 za Jana Mráze, dceru Janu, rodiče a celou zemřelou rodinu
18.00 setkání rodičů prvokomunikantů
ÚT
13. 12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice 13.30 pohřeb paní Anny Švirgové z Tvrdonic
   
ST
14. 12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve    
17.30 za Vlastu Šoškovu, manžela, dceru, zetě, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČT
15. 12.
Čtvrtek po 3. neděli adventní   v 9.00 hod. rekolekce ve Velkých Bílovicích
13.30 pohřeb pana Ladislava Straky
16.30 - 18.10 svátost smíření před vánočními svátky - přijedou cizí zpovědníci

16. 12.
Pátek po 3. neděli adventní 17.30 příležitost ke svátosti smíření
18.00 za Jana Uhra se vzpomínkou 13. výročí jeho úmrtí, rodiče a duše v očistci
SO
17. 12.
17. prosince 13.00 pohřeb paní Jiřiny Heklové
   
NE
18. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Josefa Paulíka se vzpomínkou 15. výročí jeho úmrtí, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro žijící rodiny
10.00 za Marii Petrlovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela Františka, za Pavla a Josefku Košutkových a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. prosince 2016:

Jubilanti:

  • - 91 let se dožívá paní Božena Uhrová, ul. Dolní
  • - 90 let se dožívá Jan Bartoš, ulice Luční

Oznámení:

  • - v neděli v 15.00 hod. jsme pozvaní na Korunovační pouť k Panně Marii do Týnce. Hlavní celebrant bude olympijský kaplan ICLic. P. Oldřich Chocholáč. Od 16.30 hod. s ním proběhne v sále kulturního domu v Týnci přednáška a diskuze o jeho zkušenostech z olypiády.
  • - tento týden začínají vánoční svaté zpovědi. U nás v Lanžhotě je pozváno 5 cizích zpovědníků na čtvrtek od 16.30 do 18.10 hod. Přijede Otec Karel a Gejza z Valtic, Otec Marián z Moravské Nové Vsi, Otec Josef z Břeclavi, Otec Vít z Prušánek, Otec Libor z Velkých Bílovic a Otec Lukáš z Poštorné. Využijte této příležitosti k vykonání dobré vánoční svaté zpovědi. Kdo z časových důvodů nemůže v čase vánoční svaté zpovědi, je třeba si domluvit s duchovním otcem jiný vyhovující čas anebo využít zpovídání v okolí - viz rozpis zpovídání (na druhém lístečku, kdo potřebuje může si vzít domů). V tomto týdnu se bude také zpovídat 30 minut před večerní mší svatou v po a pá. O svátcích se zpovídat nebude! Prosíme Vás, abyste dodržovali diskrétní zónu a byli v dostatečně velké vzdálenosti od zpovědníků.
  • - v sobotu 10. 12. bude velký úklid kostela. Prosíme ochotné ženy o pomoc
  • - upřímné poděkování všem ochotným ženám, za předvánoční úklid fary
  • - na Štědrý den bude letos odpoledne v 15.00 hod. "štědrovečerní mše pro rodiče a děti", všechny děti, předškoláci i školáci naší farnosti jsou srdečně zvány.
  • - v neděli  18. 12. bude při ranní mši svaté - v 8 hodin  společné udílení svátosti pomazání nemocných. Před přijetím svátosti nemocných je třeba jít ke svaté zpovědi. Možnost bude o vánočním zpovídání, 30 minut před každou mší svatou anebo individuálně podle domluvy s duchovním otcem. Kdo jste nebyli letost v únoru, můžete ji přijmout nyní. Svátost pomazání nemocných budeme společně slavit opět na svátek Panny Marie Lurdské v příštím roce. (Doporučuje se svátost nemocných přijmout jen jedenkrát v rozmezí jednoho roku, při zhoršení zdravotního stavu, kdykoli dle domluvy na požádání).
  • - dnes se zapisují úmysly mší svatých na první čtvrtletí příštího roku, tj. do velikonoc.

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2016

  Den Čas Místo
15. 12. Čtvrtek 16.30 - 18.10 Lanžhot
16. 12. Pátek 15.30 - 18.00 Břeclav
18. 12. Neděle 16.00 - 17.00 Tvrdonice
18. 12. Neděle 15.00 - 17.00 Moravský Žižkov
19. 12. Pondělí 16.00 - 18.00 Velské Bílovice
21. 12. Středa 17.00 - 17.30 Ladná
20. 12. Úterý 15.00 - 16.00 Hlohovec
21. 12. Středa 17.45 - 18.45 Poštorná
21. 12. Středa 16.00 - 17.00 Podivín
22. 12. Čtvrtek 15.00 - 17.00 Valtice
19. 12. Pondělí 16.00 - 18.00 Břeclav
17. 12. Sobota 13.30 - 14.30 Hrušky
17. 12. Sobota 14.45 - 16.15 Moravská Nová Ves
18. 12. Neděle 14.00 - 15.00 Týnec
       
aktualizováno
dne 29. 11. 2016
     

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52