prosinec od 13. 12. do 20. 12. - 51. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. NEDĚLE ADVENTNÍ  od 13. 12. do 20. 12. - 51. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
13. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za duchovního otce Františka Beneše, jeho sestru a za živou i zemřelou rodinu Michalicovu
10.00 za Františka Turečka, manželku Marii, jejich rodiče a duše v očistci
  zkouška chrámového sboru
PO
14. 12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 7.30 za klidný a láskyplný adventní čas v našich rodinách
   
ÚT
15. 12.
Úterý po 3. neděli adventní    
   
ST
16. 12.
Středa po 3. neděli adventní   mše sv. nebude
   
ČT
17. 12.
17. prosince 13.30 pohřeb paní Marie Petrlové
16.30 - 18.10 svátost smíření před vánočními svátky - přijedou cizí zpovědníci

18. 12.
18. prosince   mše sv. nebudei
   
SO
19. 12.
19. prosince 7.30 za farnost z neděle 20.12. - dopolední zpovídání v Prušánkách od 9.30 hod. - 11.00 hod. odpoledne zpovídání podle programu na lístečcích rozpisu
   
NE
20. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za zemřelé rodiče Benešovy a celou živou rodinu
10.00 za Pavla Škrobáčka, oba rodiče, staré rodiče s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 13. prosince 2015:

Jubilanti:

  • - 90 let se dožívá paní Božena Uhrová, ulice Dolní

Oznámení:

  • - tento týden začínají vánoční svaté zpovědi. U nás v Lanžhotě je pozváno 5 cizích zpovědníků na čtvrtek od 16.30 do 18.10 hod. Přijede Otec Karel a Gejza z Valtic, Otec Marián z Moravské Nové Vsi, Otec Josef z Břeclavi, Otec Vít z Prušánek, Otec Libor z Velkých Bílovic a Otec Jan z Tvrdonic. Využijte této příležitosti k vykonání dobré vánoční svaté zpovědi. Upozorňujeme, že duchovní správce v tomto předvánočním týdnu vypomáhá se zpovídáním v okolních farnostech, mše svaté budou od pondělí jen ráno v 7.30 hod.  Kdo z časových důvodů nemůže v čase vánoční svaté zpovědi, je třeba si domluvit s duchovním otcem jiný vyhovující čas a nebo využít zpovídání v okolí - viz rozpis zpovídání (na druhém lístečku, kdo potřebuje může si vzít domů). O svátcích se zpovídat nebude! Prosíme Vás, abyste dodržovali diskrétní zónu a byli v dostatečně velké vzdálenosti od zpovědníků.
  • - v pátek mše pro rodiče a děti nebude! - mše je ráno
  • - na Štědrý den bude letos odpoledne v 15.00 hod. "štědrovečerní mše pro rodiče a děti", všechny děti, předškoláci i školáci naší farnosti jsou srdečně zvány.
  • - duchovní správa děkuje všem ochotným ženám za včerejší úklid kostela
  • - v neděli  20. 12. bude při ranní mši svaté - v 8 hodin  společné udílení svátosti pomazání nemocných. Před přijetím svátosti nemocných je třeba jít ke svaté zpovědi. Možnost bude o vánočním zpovídání a nebo individuálně podle domluvy s duchovním otcem. Kdo jste nebyli letost v únoru, můžete ji přijmout nyní. Svátost pomazání nemocných budeme společně slavit opět na svátek Panny Marie Lurdské v příštím roce. (Doporučuje se svátost nemocných přijmout jen jedenkrát v rozmezí jednoho roku, při zhoršení zdravotního stavu, kdykoli dle domluvy na požádání).
  • - dnes se zapisují úmysly mší svatých na první čtvrtletí příštího roku, tj. do velikonoc.

Suspenze

R. D. Mgr. Miroslav Prajka, kterému bylo ze zdravotních důvodů dne 10. 10. 2014 uděleno sabatické období, byl s platností od 2. 12. 2015 z důvodů své žádosti o dispenz od kněžských závazků suspendován ve všech úkonech moci ze svátosti svěcení, ve všech úkonech moci řízení a ve výkonu svšech práv spojených s úřadem.
diecézní oběžník ACEB č. 11/2015, čl. 29, E.

 

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2015

 

Datum Den Čas Místo
14. 12. Pondělí 16.00 - 17.00 Ladná
14. 12. Pondělí 16.00 - 18.30 Břeclav
15.12. Úterý 15.00 - 16.00 Hlohovec
16. 12. Středa 16.00 - 18.30 Břeclav
17. 12. Čtvrtek 17.30 - 18.30 Poštorná
17. 12. Čtvrtek 16.00 - 17.00 Podivín
17. 12. Čtvrtek 16.30 - 18.10 Lanžhot
18. 12. Pátek 17.30 - 18.30 Tvrdonice
19. 12. Sobota 13.30 - 14.30 Hrušky
19. 12. Sobota 14.45 - 16.15 Moravská Nová Ves
20. 12. Neděle 14.00 - 15.15 Týnec
20. 12. Neděle 15.00 - 17.00 Moravský Žižkov
21. 12. Pondělí 16.00 - 18.00 Velké Bílovice
       
       

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52