prosinec od 16. 12. do 23. 12. - 51. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. neděle adventní od 16. 12 do 23. 12. - 51. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
16.12.
3. neděle adventní 8.00 za Vlastimila Pavelku, Antonína Trubače, Marii a Jaroslava Kyclových a za dary Ducha svatého pro celou žijící rodinu
10.00 Za Bohumila Cipryse, manželku Marii, dceru Marii Uhrovou, Václava Uhra a duše v očistci
   
PO
17.12.
Pondělí před Štědrým dnem 7.30 za farnost z 16.12.2012
16.00 - 18.00 zpovídání ve Velkých Bílovicích
ÚT
18.12.
Úterý před Štědrým dnem 9.30 mše svatá na Domě s chráněnými byty
   
ST
19.12.
Středa před Štědrým dnem 7.30 za Cecilii Svačinovu, manžela, dva syny, zetě a celou zemřelou a živou rodinu
15.30 - 18.00 zpovídání v Břeclavi
ČT
20.12.
Čtvrtek před Štědrým dnem --- mše sv. v Lanžhotě nebude - v 11.00 pohřeb pana biskupa Jana Blahy v Brně na dómě
16.30 - 18.30 vánoční svatá zpověď u nás v Lanžhotě

21.12.
Pátek před Štědrým dnem 14.00 pohřeb pana Erwina Nejdla
17.00 - 18.00 vánoční zpovídání v Tvrdonicích
--- nebude mše pro rodiče a děti
SO
22.12.
Sobota před Štědrým dnem 7.30 při výročí nedožitých 100. narozenin mše svatá za Fabiána a Jana Uhrových a jejich manželky s prosbou o dary Ducha svatého  a  ochranu Panny Marie pro žijící rodiny; - při mši svaté bude udílení svátosti pomazání nemocných
  úklid kostela - 2. skupina
  9.30 -10.30 vánoční svatá zpověď v Prušánkách; 14.30 - 16.30 vánoční svatá zpověď v Hruškách
NE
23.12.
4. neděle adventní 8.00 Za Marii Hostinovu, rodiče a duše v očistci
10.00 za Marii Ciprysovu, syna Janíčka a staré rodiče
15.00 - 17.00 vánoční svatá zpověď v Moravském Žižkově

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 16. prosince 2012:

Jubilanti:

 • - 80 let se dožila paní Drahomíra Kuřítková, ul. Nádražní

Oznámení:

 • - tento týden začínají vánoční svaté zpovědi. U nás v Lanžhotě je pozváno 5 cizích zpovědníků na čtvrtek od 16.30 do 18.30 hod. Využijte této příležitosti k vykonání dobré vánoční svaté zpovědi. Zpovídat se bude také v pondělí a ve středu 30 min přede mší svatou a 10 min po mši svaté. Kdo z časových možností nemůže v tomto čase, je třeba si domluvit s duchovním otcem jiný vyhovující čas a nebo využít zpovídání v okolí - viz rozpis zpovídání (na druhém lístečku, kdo potřebuje může si vzít). O svátcích se zpovídat nebude!
 • - děkujeme dětem, které se podílely na přípravě adventního jarmarku pro pomoc dětem v misiích. Výtěžek 2 826,- Kč bude zaslán na Papežské misijní dílo dětí.
 • - v pátek mše pro rodiče a děti nebude!
 • - farnosti se mohou stále přihlašovat do projektu Křesťanské Vánoce a vkládat své adventní a vánoční programy na stránkách https://www.krestanskeVanoce.cz.
 • - v sobotu 22. 12. bude při mši svaté společné udílení svátosti pomazání nemocných. Před přijetím svátosti nemocných je třeba jít ke svaté zpovědi. Možnost bude o vánočním zpovídání a nebo individuálně podle domluvy s duchovním otcem. Kdo jste nebyli letost v únoru, můžete ji přijmout nyní. Svátost pomazání nemocných budeme společně udílet opět na svátek Panny Marie Lurdské v příštím roce. (Doporučuje se svátost nemocných přijmout jen jedenkrát v rozmezí jednoho roku, při zhoršení zdravotního stavu, kdykoli podle domluvy).

Betlémské světlo

 • - také letos přivezou skauti před Vánocemi všem lidem dobré vůle plamínek pokoje a míru – Betlémské světlo. Ekumenická bohoslužba spojená s převzetím Betlémského světla ze Svaté země proběhne v sobotu 15. 12. 2012 ve 14 hodin v katolické farnosti Altlerchenfeld (Lerchenfelderstrasse 111).
 • - do rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho bude Betlémské světlo předáno v obětním průvodu při mši sv. v neděli 16. 12. 2012 v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla. Zájemci z Brna a okolí si je budou moci převzít před katedrálou po skončení bohoslužby do 11 hodin. Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů. Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese https://www.betlemskesvetlo.cz.  
 • - rozvoz Betlémského světla vlaky v sobotu 22. 12. 2012: Rychlík R 805 vyjíždí z Brna hl. n. 08:36 - 08:58  Šakvice - 09:03  Zaječí - 09:10  Podivín - 09:21  Břeclav - 09:41  Hodonín - . ..Olomouc hl. n.
 • - skauti z Lanžhota jej přivezou a přinesou v neděli 23.12., do kostela, odkud si jej můžete odnést do svých domovů. Prosím Vás, abyste při odpalování tohoto světla dávali pozor, aby vosk nekapal na stolek a koberce.

Tříkrálová sbírka 2013

 • Třináctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 2. 1. 2013 v 14:30 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v první polovině ledna roku 2013. Upozorňujeme koledníky, že není vhodné, aby na sobě při koledování měli oděvy, které používají při liturgii kněží a jáhni. Další informace na https://www.trikralovasbirka.cz.

 

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ADVENT 2012

  Den Čas Místo
17.12. Pondělí 15.30 - 18.00 Břeclav
17.12. Pondělí 16.00 - 18.00 Velké Bílovice
17.12. Pondělí 17.30 - 18.00 Poštorná
19.12. Středa 15.30 - 18.00 Břeclav
20.12. Čtvrtek 16.30 - 18.30 Lanžhot
21.12. Pátek 17.00 - 18.00 Tvrdonice
22.12. Sobota 9.30 - 10.30 Prušánky
22.12. Sobota 14.30 - 16.30 Hrušky
22.12. Sobota 14.30 - 16.30 Moravská Nová Ves
23.12. Neděle 14.30 - 16.00 Týnec
23.12. Neděle 14.30 - 17.00 Moravský Žižkov

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52