od 15.12. do 22.12. (51. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   IntenceNE
15.12.


 
3. neděle adventní   8.00 Za Františka Kořínka a rodiče s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
 10.00 Za Růženu a Ludvíka Škrobáčkovy, syna Pavla, dvoje staré rodiče a za dar zdraví pro živou rodinu
   

PO
16.12.
     7.30 Za
   
ÚT
17.12.


 
   
   
ST
18.12.
     
17.30 Za Zdeňka Šišku a celou živou i zemřelou rodinu
ČT
19.12.
    7.30 Za
16.00 Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi

20.12.
     
18.15 Za Petra Trčku se vzpomínkou 10. výr. úmrtí, rodiče, sestru Věru a duše v očistci 
SO
21.12.
    7.30 Za
   
NE
22.12.

4. neděle adventní

   8.00 Za živou a zemřelou rodinu Steinerovu
 10.00 Za Františka Uhra se vzpomínkou 1. výr. úmrtí, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu                                                                                                                            
   

Oznámení:

» Dnes se zapisují úmysly mší sv. na měsíc leden, únor a březen 2019,
   po ranní mši sv. u paní Jaroslavy Bartošové, po hrubé u paní Marie Prajkové.

»  Děkuji dvěma anonymním dárcům za 5000,-Kč a 500,-Kč věnovaných na opravu
    varhan. Upřímné Bůh odplať!

» Děkuji ženám za předvánoční velký úklid kostela a také mužům za brigádu na
   farním dvoře, kde odklízeli a odváželi pokácené stromy a větve.

»  Dnes navečer v 17.00 hodin bude na faře filmový klub, zvány jsou zvláště děti, film
    společně vybereme před promítáním.

»  V pondělí a v pátek se zpovídá v kostele v Břeclavě od 15.30 do 18.00 hodin,
    v Lanžhotě ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin, ve Tvrdonicích příští neděli
    od 16.00 do 17.00 hodin. Využijte těchto příležitostí k přijetí svátosti smíření.

» Příští neděli při mši sv. (8.00 a 10.00) se bude udílet svátost nemocných těm, kteří ji
   nepřijali v únoru letošního roku nebo ji nebudou moci přijmout v únoru 2019

» Příští neděli bude v kostele k vyzvednutí Betlémské světlo; od něj  si můžete zapálit
   vlastní svíci a odnést do svých domovů.

» Tříkrálová sbírka 2019 bude v Lanžhotě probíhat v sobotu 5.1. dopoledne, prosím
   letošní vedoucí skupinek o účast i v nadcházejícím ročníku TKS.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52