prosinec od 18. 12. do 25. 12. - 51. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. neděle adventní - od 18. 12. do 25. 12. - 51. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
18.12.
4. neděle adventní 8.00 za Vlastimila Pavelku, Antonín Trubače, Marii a Jaroslava Kyclových s prosbou o dary Ducha sv. pro celou žijící rodinu
10.00 za farnost
15.00 - 17.00 vánoční svatá zpověď v Moravském Žižkově
PO
19.12.
Pondělí před Štědrým dnem 7.30 Na dobrý úmysl
16.00 - 18.00 vánoční svatá zpověď ve Velkých Bílovicích
ÚT
20.12.
Úterý před Štědrým dnem    
9.30 mše svatá na penzionu za zemřelou Annu Šebestovou a manžela
ST
21.12.
Středa před Štědrým dnem    
17.30 za Františka Petrlu a rodiče a za Pavla a Josefku Košutkovy
ČT
22.12.
Čtvrtek před Štědrým dnem 7.30 za Marii Hostinovu, duše v očistci, žijící a zemřelou rodinu
   

23.12.
Pátek před Štědrým dnem    
17.30 za Františka Cipryse, dvoje staré rodiče, za žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
SO
24.12.
ŠTĚDRÝ DEN    
22:00 za Ludvíka a Růženu Prajkovy, žijící a zemřelou rodinu
NE
25.12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 8.00 za farnost
10.00 za manžele Hulákovy, celou zemřelou i žijící rodinu a za duše v očistci
14.30 Svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 18. prosince 2011:

Jubilanti:

  • 90 let - paní Božena Uhrová, ulice J. Wolkera
  • 85 let - pan Jan Bartoš, ulice Luční

Oznámení:

Poděkování za předvánoční přípravy v našem kostele patří jak ženám, které se zúčastnili velkého úklidu v sobotu 10. 12., tak mužům, kteří tuto sobotu opravili nefunkční kamna. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Tento týden nebudou mít již děti 3. - 9. třídy náboženství.

Tříkrálová sbírka 2012

Dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 2. ledna 2012 v 16.30 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v prvním lednovém týdnu roku 2012. Zájemci, kteří se chtějí vypravit do Brna na žehnání koledníků se přihlásí paní Marii Uhrové.

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52