prosinec od 2. 12. do 9. 12. - 49. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

1. neděle adventní od 2. 12 do 9. 12. - 49 týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
2.12.

1. neděle adventní

Začíná cyklus C nedělního lekcionáře

8.00 za farnost
10.00 Za Marii Uhrovu, manžela Josefa, dvoje staré rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a víry pro žijící rodiny
16.00 Mikulášská nadílka
PO
3.12.
Památka sv. Františka Xaverského, kněze    
17.30 ze Zdeňka Šišku a jeho rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
ÚT
4.12.
Úterý po 1. neděli adventní    
  Formační setkání kněží v Brně
ST
5.12.
Středa  po 1. neděli adventní    
17.30 za Antonína Horáka, manželku a za živou a zemřelou rodinu
ČT
6.12.
sv. Mikuláše, biskupa 7.30 za nemocnou osobu a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
  dopoledne proběhne návštěva nemocných

7.12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve   dopoledne proběhne návštěva nemocných
15.00 - 17.35 výstav Nejsvětější svátosti oltářní na závěr svátostné požehnání
18.00 za Antonína Maděřiče, celou zemřelou  a žijící rodinu a duše v očistci - mše svatá je zvláště zaměřená pro rodiče a děti
SO
8.12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU - doporučený svátek 7.30 za Marii Ciprysovu, manžela Václava a celou zemřelou a živou rodinu
  úklid kostela - 1. skupina
14.00 Pohřeb paní Květoslavy Uhlířové
NE
9.12.
2. neděle adventní 8.00 Za dvoje staré rodiče - Josefa a Evu, Antonína a Zitu se vzpomínkou na 25 letou památku úmrtí Svatopluka Svačiny a prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu
10.00 za zemřelé rodiče Bartošovy a Tůmovy, vnuka Petra a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje - mše svatá je zvláště zaměřená pro rodiče a děti
  15.00 poutní mše svatá v Týnci

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. prosince 2012:

Jubilanti:

 • - 90 let se dožil pan Zdeněk Vítovský, ul. II. Příční

Oznámení:

 • - poděkování patří ženám z úklidových skupinek, které mezi sebou vybrali na úklidovou místnost a předaly mi 2 500,- Kč. Pán Bůh zaplať, také neznámemu dárci za peněžitý dar 2000,- Kč. Ještě jednou poděkování všem, kteří se svou pomocí podíleli při těchto úpravách.
 • - pravidelná sbírka na opravy kostela každou druhou neděli v měsíci v prosinci nebude, protože je tradiční božíhodová sbírka o vánocích (25.12) určená na tento účel.
 • - ještě dnes jsou na obvyklých místech k dispozici krabičky na příspěvek pro mikulášskou besídku. Mikulášská besídka je dnes odpoledne v 16.00 hod.
 • - vstoupili jsme do doby adventní a chceme znovu pozvat všechny naše děti, školáky, předškoláky jejich rodiče a prarodice na páteční večerní mši svatou. Začátek mše svaté zůstává v 18.00 hod., před začátkem mše svaté bude průvod s adventními lampičkami a zpěv rorátů. Přede mší se sejdeme u kříže venku před kostelem a seřadíme se k průvodu.
 • - ve čtvrtek a v pátek bude pravidelná předvánoční návštěva nemocných s udělováním svátosti pomazání nemocných. Duchovní správa prosí také o nahlášení těch, kteří již  nemohou pravidelně docházet na bohoslužby a přáli by si návštěvu kněze před vánočními svátky. Děkujeme.
 • - příští - druhou neděli v měsíci (9. 12.) je taktéž mše svatá pro rodiče a děti
 • - děti si na tuto druhou neděli adventní připravili Adventní misijní jarmark. Po ranní a před hrubou mší svatou budou děti nabízet, co připravily. Bude tu nabídka ručně vytvořených věcí všeho druhu + vánoční pohlednice pro misie s cílem podpořit Papežské misijní dílo dětí. Finanační výtěžek bude odeslán Papežkému misijnímu dílu a peníze budou poslány na projekty pomoci nejchudším dětem v misiích.
 • - jsme zváni na příští neděli 9. prosince 2012 do týneckého poutního kostela Panny Marie Pomocné na pouť. 14.30 hod. společná modlitba růžence a v 15.00 hod. slavná poutní mše svatá

Slovo otce biskupa k roku víry

 • - Milé sestry a bratři,
 • vstoupili jsme do Roku víry a v brněnské diecézi vzniká nabídka několika iniciativ, které nám mohou pomoci k jeho hlubšímu prožívání. Mezi ně patří i zavedení stále zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdalény v Brně v Masarykově ulici. Od první neděle adventní bude od pondělí do pátku od 9 do 16.30 hodin možnost setkat se v nové zpovědní místnosti s knězem a přijmout svátost smíření, nebo využít nabídky k duchovnímu rozhovoru či modlitbě. V kostele zároveň probíhá výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Jde o příležitost setkat se Pánem i jeho uzdravujícím milosrdenstvím.
 • Ze srdce vám všem žehná + Vojtěch

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52