prosinec od 21. 12. do 28. 12. - 52. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. NEDĚLE ADVENTNÍ od 21. 12. do 28. 12. - 52. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
21. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Lidmilu Poláchovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, syna Luďka a rodiče Poláčkovy
10.00 za rodiče Ludvíka a Růženu Škrobáčkovy, syna Pavla, dvoje rodiče a dar zdraví pro žijící rodiny
  vánoční zpovídání v Moravském Žižkově od 15.00 hod. do 17.00 hod.
PO
22. 12.
Pondělí před Štědrým dnem 13.00 pohřeb paní Růženy Švestkové
  zpovídání ve Velkých Bílovicích od 16.00 do 18.00 hod.
ÚT
23. 12.
Úterý před Štědrým dnem nebo sv. Jana Kentského, kněze    
   
ST
24. 12.
ŠTĚDRÝ DEN 15.00 na úmysl dárce
22.00 za Ludvíka Prajku se vzpomínkou 25. výročí jeho úmrtí, manželku, syna a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ -  zasvěcený svátek 8.00 za živou a zemřelou rodinu Švástovu a Grůzovu a jejich sourozence
10.00 za Vlastu Šoškovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, dceru, zetě a celou živou rodinu
14.30 svátostné požehnání

26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 8.00 za Václava Osičku se vzpomínkou na třicáté výročí jeho úmrtí, celou živou a zemřelou rodinu Osičkovu a Bartošovu
10.00 za mládence a děvčata
13.30 žehnání koní
SO
27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty   mše svatá v Lanžhotě nebude
  dopoledne setkání kněží
NE
28. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 8.00 za farnost
10.00 za Marii Ciprysovu, syna Janíčka, staré rodiče a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. prosince 2014:

Jubilanti:

  • - 91 let se dožívá paní Barbora Prajková, ulice Stráže
  • - 70 let se dožívá paní Božena Pavelková

Oznámení:

  • - skauti z Lanžhota přinesli dnes do kostela Betlémské světlo, odkud si jej můžete odnést do svých domovů. Prosím Vás, abyste při odpalování tohoto světla dávali pozor, aby vosk nekapal na stolek a koberce.
  • - na Štědrý den bude mše svatá z vigilie - tzv. "půlnoční pro děti" již v 15.00 hod.
  • - na svátek Svaté Rodiny bude obnova manželských slibů
  • - na Boží hod vánoční bude sbírka na opravy kostela, vybírat budeme ještě na mříž (faktura byla již uhrazena z nájmu od Vodafone). Upřímné Pán Bůh zaplať. Odpoledne ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání a kostel zůstane otevřený do 16.00 hod., aby bylo možné vidět jesličky. Prosíme ochotné farníky, aby se přihlásili v zákristii na službu u betléma, aby kostel mohl být otevřený dnes, na Štěpána i Svátek Svaté Rodiny.
  • - na svátek svatého Jana nebude mše svatá, víno v kostele požehnáme den před, tedy po ranní i hrubé mši svaté na svátek sv. Štěpána.
  • - po hrubé prosíme mladé muže o pomoc s figurkami betléma

Tříkrálová sbírka 2015

  • - patnáctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně pátek 2. 1. 2015 v 15:00 hodin. Kdo má zájem jet na setkání s panem biskupem do Brna, přihlaste se u paní Uhrové, pojede autobus vypravený břeclavskou charitou. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v první polovině ledna roku 2015. Upozorňujeme koledníky, že není vhodné, aby na sobě při koledování měli oděvy, které používají při liturgii kněží a jáhni. Další informace na https://www.trikralovasbirka.cz.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52