prosinec od 23. 12. do 30. 12. - 52. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. neděle adventní od 23. 12. do 30. 12. - 52. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
23.12.
4. neděle adventní 8.00 za Marii Hostinovu, rodiče a duše v očistci
10.00 za Marii Ciprysovu, syna Janíčka a staré rodiče
15.00 - 17.00 vánoční svatá zpověď v Moravském Žižkově
PO
24.12.
ŠTĚDRÝ DEN    
22.00 za Ludvíka a Růženu Prajkových, zemřelou i žijící rodinu
ÚT
25.12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ -  zasvěcený svátek 8.00 za Václava Osičku a celou žijící a zemřelou rodinu Osičkovu a Bartošovu
10.00 za Františka Petrlu a rodiče, Josefku a Pavla Košutkových a Jana a Janu Noskových
14.30 Svátostné požehnání
ST
26.12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 8.00 za manžele Hulákovy, všechny zemřelé příbuzné a duše v očistci
10.00 za mládence  a děvčata  z farnosti
  13.30 hod. žehnání koní; 15.00 hod. žehnání vína
ČT
27.12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 7.30 za živou a zemřelou rodinu Topolanskou a Polachovu a za duše v očistci
   

28.12.
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků    
15.30 ! za děti z naší farnosti - mše svatá zaměřená pro rodiče a děti
SO
29.12.
Pátý den v oktávu Narození Páně 7.30 za Annu a Josefa Uhrových s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu
  úklid kostela - 3. skupina
NE
30.12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 8.00 za Františka Šuláka, manželku Marii, děti, vnuka s prosbou o Boží milosti pro žijící rodinu
10.00 Za farníky - rodiny z naší farnosti
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 23. prosince 2012:

Jubilanti:

  • - 85 let se dožila paní Marie Uhrová, ulice Mlýnská II. a Jaroslava Ciprysová, ulice Nová
  • - 80 let se dožila paní Božena Černá, ulice Na Peci
  • - 70 let se dožil pan Jan Bartoš, ulice Lesíčková

Oznámení:

  • - skauti z Lanžhota přinesli dnes do kostela Betlémské světlo, odkud si jej můžete odnést do svých domovů. Prosím Vás, abyste při odpalování tohoto světla dávali pozor, aby vosk nekapal na stolek a koberce.
  • - na Boží hod vánoční bude sbírka na opravy kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať. Odpoledne ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání a kostel zůstane otevřený do 16.00 hod., pokud se najde někdo ochotný zůstat u betléma. Prosíme ochotné farníky, aby se přihlásili v zákristii na službu u betléma. Kostel by tak mohl být otevřený i na Štěpána i Svátek Svaté Rodiny. Pokud se nikdo nenajde kostel bude muset zůstat zamčený i přes svátky. Návštěvu u jesliček pak musíte omezit na čas přede mší a po mši.
  • - ve středu na svátek sv. Štěpána bude odpoledne ve 13.30 hod. žehnání koní a v 15.00 hod. žehnání vína v kulturním domě.
  • - na svátek sv. Jana se bude při mši žehnat víno v kostele.
  • - na svátek sv. Mláďátek, jsou zvány všechny děti z farnosti s rodiči.
  • - v neděli bude obnova manželských slibů.

Tříkrálová sbírka 2013

  • - Čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 2. ledna 2013 v 14.30 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v prvním lednovém týdnu roku 2013. Zájemci, kteří se chtějí vypravit do Brna na žehnání koledníků se přihlásí paní Marii Uhrové. V našem městě sbírka proběhne v sobotu 5. ledna 2013.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52