od 23.12. do 30.12. (52. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
23.12.

4. neděle adventní 

 

  8.00 Za 
10.00 Za
 vlastu Uhrovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí...                                                                 
  
PO
24.12.
Štědrý den
Vigilie Slavnosti Narození Páně
15.00 Za 
22.00 Za Ludvíka Prajku...
ÚT
25.12.
Slavnost Narození Páně
Boží hod vánoční
  8.00 Za Václava Osičku, oboje rodiče, celou zemřelou a živou rodinu
10.00 Za farní společenství
ST
26.12.
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
  8.00 Za Ladislava Tučka, rodiče Tučkovy a Turečkovy, sestru a jejího zetě s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 Za mládence a dsěvčata z farnosti
ČT
27.12.
Svátek sv. Jana, apoštola
a evangelisty
   
   

28.12.
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků   7.30 Za
   
SO
29.12.
    7.30 Za
   
NE
30.12.
Svátek svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
  8.00 Za
10.00 Za  Františka Uhra se vzpomínkou nedožitých 100. narozenin, manželku Marii, rodiče z obou stran a duše v očistci                                                                                        
   

Oznámení:

» Poděkování všem, kteří se zapojili do úklidu kostela, stavění betléma a připravovali
   vánoční výzdobu kostela.

» Vánoční, kostelní sbírky o půlnoční mši sv., na Boží hod a na sv. Štěpána budou rovněž na opravu varhan.
   Upřímné Bůh odplať za Vaše dary!

»  Na svátek sv. Štěpána ve 13.30 hodin bude na náměstí tradiční žehnání koní.

»  Příští neděli bude při bohoslužbách obnova manželských slibů.

»  Tříkrálová sbírka bude v sobotu 6.1.2018 Společné zahájení bude při mši sv. v 8.00
    hodin. Prosím vedoucí skupinek, aby přinesli na lístečku své jméno, přijímení, adresu
    bydliště, číslo občanského průkazu a datum narození, tel. číslo, emailovou adresu.

Sbírky v roce 2017

V roce 2017 vyhlašuje otec biskup Vojtěch tyto diecézní sbírky v následujících termínech:

26. 02. 2017 8. neděle v mezidobí haléř sv. Petra xxxx91090
04.06.2017 Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitativní účely xxxx91060
25. 06. 2017 12. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce a formaci kněží xxxx91010
24. 09. 2017 25. neděle v mezidobí do fondu PULS xxxx91050
22. 10. 2017 předposlední neděle v říjnu sbírka na misie xxxx91064

 

Dobrovolná sbírka:

14. 04. 2017 Velký pátek Boží hrob xxxx91082

převzato z diecézního oběžníku č. 1/2017

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52