od 22.12. do 29.12. (52. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
22.12.

4. neděle adventní 

 

  8.00 Za živou a zemřelou rodinu Steinerovu
10.00 Za Františka Uhra se vzpomínkou 1. výr. úmrtí, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
PO
23.12.
     
17.30 Za Vlastu Uhrovou, oboje rodiče a živou rodinu
ÚT
24.12.
Štědrý den
Vigilie Slavnosti Narození Páně
15.00 Za
22.00 Za Ludvíka Prajku se vzp. 30. výr. úmrtí, manželku Růženu, syna Ludvíka a Boží ochranu pro živou rodinu
ST
25.12.
Slavnost Narození Páně
Boží hod vánoční
  8.00 Za Václava Osičku, rodiče z obou stran a za celou živou a zemřelou rodinu
10.00 Za Ladislava Tučka, sestru Ludmilu, rodiče Tučkovy a Turečkovy a duše v očistci
ČT
26.12.
Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka
  8.00 Za Jana Bartoše, rodiče, rodiče Šindarovy a za celou žijící rodinu
10.00 Za mládence a děvčata z farnosti

27.12.
Svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty
   
   
SO
28.12.
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků   7.30 Za
   
NE
29.12.
Svátek svaté Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa
  8.00 Za rodiče Zonygovy, jejich děti, rodiče Škrobáčkovy a dar zdraví pro celou rodinu
10.00 Za                                                                                                         
   

Oznámení:

» Děkuji třem anonymním dárcům za 5000,-Kč; 3000,-Kč a 1000,-Kč věnovaných na
   opravu varhan. Upřímné Bůh odplať!

» Děkuji ženám a mužům, kteří pomohli se stavěním betléma a přípravou vánoční
   výzdoby kostela.

»  Betlémské světlo si můžete odpálit vlastní svící a odnést do svých domovů.

»  Na svátek sv. Štěpána bude ve 13.30 hodin tradiční žehnání koní na náměstí.

»  Žehnání vína se uskuteční v sobotu (29.12.) v 16.00 hodin v sále městského úřadu.

»  Příští neděli o svátku sv. Rodiny bude při bohoslužbách obnova manželských slibů.

» Tříkrálová sbírka 2019 bude v Lanžhotě probíhat v sobotu 5.1. dopoledne, prosím
   letošní vedoucí skupinek o účast i v nadcházejícím ročníku TKS. Pokladničky,
   průkazky a ostatní věci ke sbírce se budou předávat příští neděli po bohoslužbách.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52