prosinec od 25. 12. do 1. 1. 52. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ - od 25. 12. do 1. 1. 52. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
25.12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 8.00 za farnost
10.00 za manžele Hulákovy, celou zemřelou i žijící rodinu a za duše v očistci
14.30 Svátostné požehnání
PO
26.12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 8:00 za Václava Osičku, rodiče a celou žijící i zemřelou rodinu
10.00 za mládence z farnosti
13.30 žehnání koní
15.00 žehnání vína
ÚT
27.12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty    
17:30 za Jana Dvořáka, manželku, dceru a celou žijící a zemřelou rodinu (žehnání vína před závěrečným požehnáním)
ST
28.12.
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků    
16.00 za děti z naší farnosti
ČT
29.12.
Pátý den v oktávu Narození Páně   mše svatá nebude
   

30.12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa    
17.30 za rodiny z naší farnosti
SO
31.12.
Sedmý den v oktávu Narození Páně    
16.00 na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok
NE 1.1.  Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE  8.00 za pomoc a mocnou přímluvu Panny Marie pro celou farnost
10.00 za děvčata z farnosti
14.30 Novoroční svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. prosince 2011:

Jubilanti:

  • 50 let manželství oslaví Vlastislava a Ing. Josef Uhrovi, ulice Havlíčkova

Oznámení:

Upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku, která je již tradičně na opravy kostela.

Dnes i zítra bude otevřen odpoledne do 16.00 hod. kostel k návštěvě betléma. Prosíme dobrovolníky, kteří jsou ochotni pohlídat betlém v tyto dny,  aby se přihlásili v zákristii.

V pondělí na svátek sv. Štěpána bude odpoledne ve 13.30 hod. žehnání koní a v 15.00 hod. žehnání vína v kulturním domě.

Na svátek sv. Jana se bude při mši žehnat víno v kostele.

Na svátek sv. Mláďátek, jsou zvány všechny děti z farnosti s rodiči.

V pátek bude obnova manželských slibů.

Setkání farní rady se uskuteční až po Novém roce v pondělí 2. ledna 2012 v 18.30 hod. na faře.

Tříkrálová sbírka 2012

Dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 2. ledna 2012 v 16.00 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v prvním lednovém týdnu roku 2012. Zájemci, kteří se chtějí vypravit do Brna na žehnání koledníků se přihlásí paní Marii Uhrové.

1. svaté přijímání ve farnosti

V neděli 8. ledna začíná v naší farnosti příprava dětí k 1. svatému přijímání. Přihlášit se mohou děti, které již alespoň dva roky navštěvovaly výuku náboženství. Děti si s sebou vezmou  v neděli Křtu Páně na mši svatou v 10.00 hod. svoji křestní roušku.
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52