prosinec od 25. 12. do 1. 1. - 52. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ od 25. 12. do 1. 1. - 52. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
25. 12.
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ -  zasvěcený svátek 8.00 za Václava Osičku, rodiče, rodinu Bartošovu a celou zemřelou i živou rodinu
10.00 za Ladislava Tučka se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí,  rodiče Turečkovy a Tučkovy, duše v očistci a celou rodinu
14.30 svátostné požehnání
PO
26. 12.
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 8.00 za farnost
10.00 za mládence a děvčata z Lanžhota
13.30 žehnání koní
ÚT
27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty    
   
ST
28.12
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků    
14.00 pohřeb paní Marie Petrlové
ČT
29. 12.
Pátý den v oktávu Narození Páně    
16.00 za děti a rodiče naší farnosti s obnovou manželských slibů

30. 12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 7.30 na úmysl d. o.
  setkání kněží v Praze
SO
31. 12.
Sedmý den v oktávu Narození Páně (sv. Silvestra I., papeže) večer mešní formulář "Na začátku občankého roku" 16.00 na poděkování za přijaté dary a milosti v uplynulém roce
21.00 - 22.00 adorace na závěr roku
NE
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
světový den modliteb za mír
8.00 za dar víry
10.00 za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 25. prosince  2016:

Oznámení:

  • - upřímné Pán Bůh zaplať za štědrost při dnešní vánoční sbírce na opravy kostela.
  • - prosíme dobrovolníky na hlídání jesliček, aby mohl kostel zpstat otevřený dnes a zítra
  • - na závěr roku bude v kostele tichá adorace od 21.00 hod. - 22.00 hod.
  • - mše svatá za děti na svátek sv. Mláďátek bude přesunuta na čtvrtek v 16.00 hod, kdy také manželé budou mít možnost obnovit manželské sliby a poděkují za svoje rodiny
  • - v neděli 1. 1. odpoledne ve 14.30 hod. bude svátostné požehnání na začáteku nového roku

Výzva České biskupské konference

     Česká biskupská konference, v návaznosti na poselství papeže Františka k 1. lednu 2017, vyzývá kněze a duchovní, aby během novoročních bohoslužeb přednesli prosbu za mír ve světě, zejména na Blízkém východě: „Pane, věříme, že nic není nemožné, pokud se k Tobě obrátíme s modlitbou. Prosíme za pokoj a mír na Blízkém východě a zejména v syrském Aleppu, které je silně zkoušeno tragédií války“.
     Současně také vyzývá kněze české i moravské církevní provincie, aby v neděli 1. ledna 2017, kdy slavíme Světový den modliteb za mír, ve 12 hodin rozezněli ve svých farnostech na několik minut zvony. Tímto symbolickým gestem chceme vyjádřit podporu všem mírovým snahám na Blízkém východě a připomenout oběti bojů v této části světa.
     V Praze dne 21. prosince 2016
kardinál Dominik Duka OP
předseda České biskupské konference

Tříkrálová sbírka 2017

Šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v pondělí 2. 1. 2017 v 15 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v naší farnosti 7. ledna 2017. Prosíme doprovod koledníků, aby se přihlásili u paní Marie Uhrové nebo paní Ludmily Mrázové. Další informace na www.trikralovasbirka.cz. (Upozornění: není vhodné, aby na sobě při koledování měli koledníci oděvy, které používají při liturgii kněží a jáhni.)
 
 
V roce 2017 bude Boží hod velikonoční 16. dubna
 

Božíhodová sbírka

Sbírka na Hod Božího narození  byla ještě na zateplení našeho kostela. Dne 31. 8. 2016 bylo provedeno firmou D. B. M. izolace zateplení klenby kostela nástřikovou izolací Purex NG 0808 (otevřená struktura) v síle 150 mm na plochu 64,0 m2 - aplikace mezi žebry na klenbu shora nahradí přibližně 23 cm minerální vaty a Purex 0428 (uzavřená struktura) v síle 80 mm na plochu 90,0 m2 - aplikace na kopuli shora nahradí přibližně 15 cm polystyrénu. Celkem k úhradě je 85 160,- Kč. Práce byly dokončeny v říjnu pokládkou minerální vaty na místa, kde se nestříkala pěna. Cena vaty: 9571,- Kč; práce byla provedena brigádně. Duchovní otec upřímně děkuje všem, kdo se na brigádách k zateplení kostela podíleli.
 

Přehled sbírek na opravy a údržbu kostela v letošním roce (2016)

Neděle Částka Účel sbírky na kostel  
24. 1.  18 773,- Kč    
14. 2.  17 656,- Kč    
28. 3. velikonoce  31 206,- Kč    
16. 4. biřmování  10 856,- Kč    
22. 5.  21 522,- Kč    
12. 6.  21 795,- Kč oprava všech kostelních dveří a zateplení asi 54 450,-Kč
24. 7.  23 193,- Kč oprava - dodělávka - hromosvodů na vyhlídce kostela asi 30 000,-Kč
14. 8.  24 002,- Kč zateplení klenby kostela uhraz.: 85 160,-Kč
20. 11.  22 681,-Kč na klenbu kostela minerální vata uhraz.: 9 571,-Kč
      celkem uhr.: 94 731,- Kč
Suma: 191 684,- Kč zbývá ze sbírek v letošním roce po uhrazení faktur: 96 953,- Kč. (- 84 450,- = 12 503,- )  
očekávaná vydání:      
25. 12. 37 876,- Kč    
Celkem:      
Očekávané výdaje v příštím roce za práce, které se letos nestihly:
- oprava hromosvodu asi 30 000,- Kč, oprava všech kostelních dveří (očekávané náklady) 54 450,- Kč, výměna nevyhovující hliníkových přívodů k aku kamnům a zakoupení nových - zatím přesná cena není známa
- opravy na příští rok: zpracovává se žádost o dotaci na opravu oken a částí fasády. O rozsahu prací budete včas informováni, jakmile bude zpracován stavební projekt.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52