prosinec od 29. 12. do 5. 1. - 1. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa od 29. 12. do 5. 1. - 1. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
29. 12.

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

8.00 za duchovního otce Františka Beneše, sestru, celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu a duše v očistci
10.00 za Marii Hostinovu, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro žijící rodinu
  odpoledne setkání kněží
PO
30. 12.
Šestý den v oktávu Narození Páně    
  mše svatá nebude
ÚT
31. 12.
Sedmý den v oktávu Narození Páně (sv. Silvestra I., papeže) večer mešní formulář "Na začátku občankého roku" 16.00 na poděkování za uplynulý rok za udělené dary a milosti
21.00 - 22.00 tichá adorace na závěr roku
ST
1. 1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE  8.00 za pomoc a mocnou přímluvu Panny Marie pro celou farnost
10.00 za Miloslava Svačinu, rodiče, rodinu Michalicovu a duše v očistci
14.00 - 16.00 bude otevřený kostel s možností návštěvy betléma
ČT
2. 1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 7.30 za farnost z neděle 5.1. - po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod.
  od 9.30 hod. pravidelná návštěva nemocných

3. 1.
Pátek po oktávu Narození Páně   od 8.45 hod. pravidelná návštěva nemocných
17.25 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.00 za Svatavu Němcovu se vzpomínkou na první výročí jejího úmrtí, rodiče, staré rodiče, za Františka Němce, oboje rodiče a duše v očistci
SO
4. 1.
Sobota po oktávu Narození Páně mše nebude !  
13.00 pohřeb pana Michala Uhra
NE
5. 1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 8.00 za Josefa  Černého, oboje rodiče, s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Marii Vališovu se vzpomínkou 10. výročí jejího úmrtí, manžela, rodiče a dar zdraví pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 29. prosince 2013:

Oznámení:

 • - na opravy kostela jsme při půlnoční mši svaté vybrali 7 631,- Kč; a na Boží hod vánoční 31 759,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.
 • - děti na misie svými vánočními ozdobami vybraly 2200,- Kč, které byly zaslány na konto likvidace lepry. Děkujeme.
 • - na závěr roku bude v kostele tichá adorace od 21.00 hod. - 22.00 hod.
 • - na první čt a pá v měsíci bude pravidelná návštěva nemocných
 • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a večer od 20.00 do 21.45 hod. Budeme si vyprošovat dary Ducha svatého do nového roku.
 • - příští neděli v 15 hodin se v kostele uskuteční koncert ženského sboru z Lanžhota a Hroznové Lhoty

Tříkrálová sbírka 2013

 • - v pátek 3. 1. 2014 v 18.00 hod. při mši svaté požehnáme koledníkům pro jejich krásný úkol: roznést dnešním lidem radostnou zvěst, že Bůh je s námi, a zároveň prosit o příspěvek pro charitní dílo lásky k chudým a trpícím. V sobotu 4. 1. bude Tříkrálová sbírka, sraz koledníků je ve 12,30 hod ve Společenském domě, požehnání již nebude (bylo v pátek) a skupinky koledníků se rozejdou po našem městě. - další informace na https://www.trikralovasbirka.cz.

Modlitba manželů

 • Letos na svátek Svaté rodiny nebude veřejná obnova manželských slibů, vdovy a vdovci mohou svými slovy v modlitbě poděkovat za společně prožité roky manželství a vzpomenout na svého zemřelého partnera, manželé mohou použít tuto modlitbu:
 • Pane Ježíši,
 • děkujeme Ti jeden za druhého a za dar vzájemné lásky, úcty a věrnosti.
 • Děkujeme Ti za vše, co jsi nám již daroval,
 • a důvěřujeme Ti, že nám nikdy nepřestaneš pomáhat svou milostí.
 • Odevzdáváme se Ti, Ježíši, s celou láskou svého srdce,
 • celou svou duší a celou svou bytostí.
 • Prosíme Tě o zvláštní milost Ducha svatého,
 • abychom naše manželství i náš vztah k Tobě nežili z vlastní síly
 • ani podle našich představ.
 • Ve Tvé milosti se znovu odevzdáváme jeden druhému
 • a chceme i nadále přijímat jeden druhého tak, jako Ty přijímáš nás.
 • Odevzdáváme se Ti s velikou důvěrou a prosíme o Tvou milost,
 • abychom vytrvali v lásce a zůstali věrní Tobě i sobě navzájem,
 • protože toho sami ze sebe nejsme schopni.
 • Odevzdáváme se Ti zcela a úplně,
 • protože Ty nás k tomu zveš
 • a Ty ses nám takto odevzdal jako první.
 • S důvěrou svěřujeme do Tvých rukou
 • další dny svého života, svoje stárnutí i čas a způsob své smrti.
 • Odevzdáváme do Tvých rukou také jeden druhého
 • a zříkáme se jakéhokoli způsobu vlastnění.
 • Dej nám, prosíme, tu milost,
 • abychom se stali zcela závislými na Tobě.
 • Když Ti tedy náležíme, náš předrahý Ježíši,
 • chraň a opatruj nás jako své vlastnictví.
 • Amen.
   

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52