od 29.11. do 6.12. (49. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
29.11.
1. neděle adventní   8.00 Za
10.00 Za
   
PO
30.11.
Svátek sv. Ondřeje, apoštola    
17.30 Za 
ÚT
1.12.
     
   
ST
2.12.
     
17.30 Za 
ČT
3.12.
Památka sv. Františka
Xaverského, kněze
  7.30 Za
   

4.12.
     
18.00 Za 
SO
5.12.
    7.30 Za 
   
NE
6.12.
2. neděle adventní   8.00 Za 
10.00 Za                                                                                                               
   

Oznámení

»  Dnešní kostelní sbírky jsou na církevní školství, upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Na stolcích je brožurka Průvodce adventem za 9,-Kč/kus. Částku můžete vhodit
   do kostelních pokladniček.

» Zítra (pondělí) odpoledne ve 14.00 hodin bude ve smuteční obřadní síni rozloučení
   se † Annou Hladíkovou.

»  Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek 
    dopoledne do 11.00 hodin bude v kostele adorace (rozpis), večer od 20.00 do 21.00
    hodin.

» Na bočních oltářích jsou papírové pokladničky na mikulášskou nadílku pro děti,
   která bude v kostele příští neděli (8.12.) v 16.00 hodin. Dle svých možností můžete do
   pokladniček přispět. Upřímné Bůh odplať! Prosím také o zapsání jména a příjmení
   dítěte do připraveného seznamu na stolku pod kůrem.

 

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52