od 2.12. do 9.12. (49. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
2.12.
1. neděle adventní   8.00 Za Jana Třetinu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče, bratra Pavla, rodiče Kovaříkovy s prosbou o dar zdraví a ochrany Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za Boženu Bartošovu, rodiče, dar zdraví a požehnání pro celou živou rodinu
   
PO
3.12.
Památka sv. Františka
Xaverského, kněze
   
17.30 Za Ludmilu a Jana Bartošovy, jejich rodiče a celou žijící rodinu
ÚT
4.12.
     
   
ST
5.12.
     
17.30 Za
ČT
6.12.
    7.30 Za farní společenství
   

7.12.
Památka sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve
   
18.00 Za celou zemřelou rodinu Holobrádkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
SO
8.12.
Slavnost Panny Marie
Počaté bez poskvrny
prvotního hříchu
  8.00 Za Jana Kořínka se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, rodiče, rodiče Kubíkovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
   
NE
9.12.
2. neděle adventní   8.00 Za Ludmilu Kraicingerovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí
10.00 Za   Marii Uhrovu, manžela Josefa, staré rodiče, celou zemřelou rodinu s probou o Boží ochranu pro živou rodinu                                                                                                  
   

 

Oznámení:

»  V pondělí po mši sv. v 18.15 hodin bude setkání členů ekonomické rady farnosti.

»  Brožurka Průvodce adventem je za 9,- Kč, částku je možno vložit do pokladniček.

»  Děkuji jednomu dárci za 5000.-Kč a několika dárcům za 1200,-Kč věnovaných na
  opravu varhan.

» V kostele jsou pokladničky na Mikulášskou nadílku pro děti, děkuji všem,
  kteří mohou a chtějí do nich přispět svým darem. Příští neděli odpoledne v 16.00
  hodin přijde sv. Mikuláš se svým doprovodem do kostela. Všechny děti jsou zvány!

»   Příští neděli se budou zapisovat úmysly mší sv. na měsíc leden, únor a březen 2018.

»  V sakristii jsou stolní kalendáře na příští rok za 60.-Kč/kus.

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52