od 1.12. do 8.12. (49. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
1.12.
1. neděle adventní   8.00 Za
10.00 Za Marii a Jana Třetinových, sourozence a 2 dcery
   
PO
2.12.
     
17.30 Za Barboru Prajkovou, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚT
3.12.
Památka sv. Františka
Xaverského, kněze
   
   
ST
4.12.
     
17.30 Za Jindřicha Bartoše, jeho rodiče, staré rodiče z obou stran, Boží ochranu a dary Ducha svatého pro celou rodinu
ČT
5.12.
    7.30 Za
   

6.12.
     
18.15 Za Jana Třetinu, rodiče, bratra Pavla, rodiče Kováříkovy s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SO
7.12.
Památka sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve
  7.30 Za 
   
NE
8.12.
2. neděle adventní   8.00 Za Marii Uhrovou, manžela Josefa, rodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 Za Josefa a Annu Markovičovy, syna Zdeňka a celou živou a zemřelou rodinu                                                                                                                     
   

Oznámení:

»  Kostelní sbírky dnešní neděle jsou na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať za Váš
    dar!

»  Děkuji anonymnímu dárci za 1000,-Kč věnovaných na opravu varhan. Bůh odplať!

» Brožurka Průvodce adventem je za 9.-Kč, částku můžete dát do pokladniček
   v kostele.

»  Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech, ve čtvrtek
    dopoledne do 11.00 hodin bude v kostele adorace (rozpis), večer od 20.00 do 21.00 hod

» V kostele jsou papírové pokladničky na mikulášskou nadílku pro děti (9.12.)
   Dle svých možností můžete do pokladniček přispět. Upřímné Bůh odplať! Prosím
   také o zapsání jména a příjmení dítěte do připraveného seznamu na stolku pod kůrem

» Mikulášská nadílka v kostele bude příští neděli (9.12.) v 16.00 hodin. Všechny děti
   jsou srdečně zvány!

 

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52