prosinec od 30. 12. do 6. 1. - 1. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa od 30. 12. do 6. 1. - 1. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
30.12.
Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 8.00 za Františka Šuláka, manželku Marii, děti, vnuka, s prosbou o Boží milosti pro žijící rodinu
10.00 Za farníky - rodiny z naší farnosti
   
PO
31.12.
Sedmý den v oktávu Narození Páně    
16.00 na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok
ÚT
1.1.
Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE  8.00 za pomoc a mocnou přímluvu Panny Marie pro celou farnost
10.00 výroční za Františka Tučka, jeho otce, Lubomíra Říhu a celou zemřelou i živou rodinu
14.30 Novoroční svátostné požehnání
ST
2.1.
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve    
17.30 za uzdravení dvou těžce nemocných osob
ČT
3.1.
Čtvrtek po oktávu Narození Páně 7.30 za farnost - překlad z 9.12.2012
   

4.1.
Pátek po oktávu Narození Páně 17.30 Výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání
18.00 za živou a zemřelou rodinu Ševčovičovu - při mši svaté bude žehnání koledníků
SO
5.1.
Sobota po oktávu Narození Páně 7.00 Mariánské večeřadlo
7:30 za Růženu Ciprysovu, Josefa Bystřického, oboje rodiče a duše v očistci
  úklid kostela - 4. skupina
12.30 sraz koledníků ve společenském domě
NE
6.1.
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 8.00 za  Josefa Černého, oboje rodiče, živou i zemřelou rodinu
10.00 za farnost
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. prosince 2012:

Oznámení:

  • - na první čt a pá není návštěva nemocných - pravidelná bude v měsíci únoru. Na požádání duchovní otec rád navštíví nemocné kdykoliv.
  • - v pátek mají děti již svoji tradiční mši svatou, při které bude požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Taktéž požehnáme vodu, kadidlo a křídu.
  • - Příští neděli 6. ledna v 15 hodin se v kostele uskuteční koncert chrámového sboru z Velkých Pavlovic pod vedením Mgr. Kosíka. Vstupné dobrovolné.  Organizátorem je kulturní komise města. 

Tříkrálová sbírka 2013

  • - Čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky bude zahájen požehnáním koledníkům při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 2. ledna 2013 v 14.30 hodin. Sbírku pořádá Charita Česká republika a bude probíhat v prvním lednovém týdnu roku 2013. Zájemci, kteří se chtějí vypravit do Brna na žehnání koledníků se přihlásí paní Marii Uhrové, ta jim také sdělí podorobnosti. V našem městě sbírka proběhne v sobotu 5. ledna 2013, sraz koledníků je ve 12.30 hod.ve společenském domě.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52