prosinec od 4. 12. do 11. 12. - 49. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle adventní  od 4. 12. do 11. 12. - 49. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
4. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za duchovního otce Františka Beneše, jeho sestru a celou živou a zemřelou rodinu Michalicovu a za farnost
10.00 za Zdeňka Šišku, jeho rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
16.00 mikulášská besídka
PO
5. 12.
Pondělí po 2. neděli adventní    
17.30 za rodiče Lucii a Štěpána Zonygovy, jejich děti a za dar zdraví pro celou rodinu
ÚT
6. 12.
sv. Mikuláše, biskupa - - - od 9.30 formační setkání kněží v Brně
   
ST
7. 12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve    
13.00 pohřeb Antonína Hrubého
ČT
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU - doporučený svátek 17.50 přede mší svatou průvod světla
18.00 ! za  Bohumila Straku, Marii Bartošovu, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

9. 12.
Pátek po 2. neděli adventní nebo sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 13.00 pohřeb paní Anastázie Janulíkové
   
SO
10. 12.
Sobota po 2. neděli adventní 7.30 za Jana Kořínka se vzpomínkou 8. výročí jeho úmrtí, nedožitých 80. narozenin, za celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a víry pro živou rodinu
   
NE
11. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Marii Uhrovu, manžela Josefa, staré rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží milosti pro živou rodinu a za farnost
10.00 za Josefa Markoviče se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, manželku a syna Zdeňka
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 4. prosince 2016:

Oznámení:

  • - ve čtvrtek 8. prosince 2016 v den slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu bude mše svatá v kostele až v 18.00 hod., abyste se mohli zúčastnít v co největším počtu. Bohoslužbě bude předcházet průvod světla, který vyjde v 17.55 hod. ke kostelu. Sraz účastníků se svíčkami, lucerničkami, lampiony a loučemi je v 17.50 hod. na náměstí. Průvod má symbolicky připomenout Pannu Marii jako první světlo, které se rozzářílo před příchodem Ježíše Krista. Všichni jste srdečně zváni.
  • - pravidelné setkání kněží ve čtvrtek bude až 15. 12., začínáme v 9.00 hod. mší svatou ve Velkých Bílovicích
  • - ve čtvrtek 8. 12.  bude duchovní otec od 9.00 hod. navštěvovat ještě nemocné před svátky, prosíme upřesněte, koho má ještě navštívit!
  • - v pátek v 18.00 hod. je mše svatá zaměřená zvláště pro rodiče a děti, děti přede mší jdou průvodem s lucerničkami
  • - v neděli 11. 12. se budou zapisovat úmysly mší svatých na první čtvrtletí příštího roku, tj. do velikonoc.
  • - prosíme, abyste při čekání na vykonání svaté zpovědi dodržovali dostatečně velký odstup od zpovědníka a zpovídajícího, také prosíme, abyste pro zpovídání před nedělní mší svatou využívali té strany zpovědnice, kde nejsou farníci. Při zaplňování kostela není vhodné, aby přicházející farníci seděli až těsně u zpovědnice. Na druhé straně prosím přicházející farníky, že pokud vidí, že se právě zpovídá, aby zůstali stát v dostatečně velké vzdálenosti od zpovědnice.

Betlémské světlo

     Ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskuteční v sobotu 10. prosince 2016 v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydají skauti, kteří jej dopraví do České republiky.
     Již v neděli 11. prosince 2016 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Po skončení bohoslužby si světélko v lucernách či na hořící svíci mohou první zájemci odnést domů. Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možné ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou přijít sami nebo – zejména starší – mohou požádat o jeho přinesení domů.
     V sobotu 17. prosince 2016 bude za spolupráce dalších skautů rozváženo Betlémské světlo vlaky po České republice.
Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír (Mutig und kreativ den Frieden gestalten). Je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10). Bližší informace o Betlémském světle lze získat na internetové adrese www.betlemskesvetlo.cz 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52