prosinec od 4. 12. do 11. 12. - 49. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle adventní - od 4. 12. do 11. 12. - 49. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
4.12.
2. neděle adventní 8.00 za farnost
10.00 za Marii Uhrovu, manžela a celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro žijící rodinu
16.00 Mikulášská nadílka
PO
5.12.
Pondělí po 2. neděli adventní    
17.30 za zemřelou a žijící rodinu Holobrádkovu
ÚT
6.12.
sv. Mikuláše, biskupa    
  Formační setkání na Petrově 2 od 9.30 - 15.00 hod.
ST
7.12.
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve    
17.30 za Ladislava Tučka, rodiče Turečkových a Tučkových a za dary Ducha sv. pro žijící rodinu
ČT
8.12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU - doporučený svátek   9.00 hod. mše svatá ve Velkých Bílovicích a pak následuje na faře setkání kněží břeclavského děkanství
17.30 za Jana Kořínka, rodiče, rodiče Kubíkovy a duše v očistci

9.12.
Pátek po 2. neděli adventní    
17.30 za Štěpána a Lucii Zonygových, jejich děti a za dar zdraví pro celou rodinu
SO
10.12.
Sobota po 2. neděli adventní  -- ---
14.00 pohřeb paní Marie Hostinové
NE
11.12.
3. neděle adventní 8.00 za Marii Ciprysovu, syna Janíčka a rodiče
10.00 za zemřelého Jana Uhra, rodiče, za žijící a zemřelou rodinu a duše v očistci
  V 15.00 poutní mše svatá v Týnci u Panny Marie Pomocné

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 4. prosince 2011:

Jubilanti:

  • 90 let - paní Marie Petrlová, ulice Kostická
  • 85 let - paní Mária Kyclová, ulice Luční

Oznámení:

  • Upřímné Pán Bůh zaplať za sbírku na TV NOE, vynesla 11 225,- Kč.
  • Dnes odpoledne budeme v naší farnosti očekávat návštěvu sv. Mikuláše. Je pozván na odpoledne v 16:00 hod. Jsou zvány všechny děti s rodiči.
  • Ve čtvrtek je kněžská rekolekce ve Velkých Bílovicích, začíná se mší svastou v 9.00 hod.
  • V pátek 9. 12. v 19.00 hod. bude na faře setkání biřmovanců.
  • V neděli 11. prosince budeme opět v týneckém poutním kostele Panny Marie Pomocné slavit korunovační pouť. Ve 14,30 hod. bude společná modlitba svatého růžence a v 15.00 hod. slavná potní mše svastá. Zve nás farnost Moravská Nová Ves.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52