prosinec od 7. 12. do 14. 12. - 50. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. NEDĚLE ADVENTNÍ od 7. 12. do 14. 12. - 50. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
7. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Marii Uhrovu, manžela Josefa a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 za Ludvíka Prajku se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí a za celou živou a zemřelou rodinu
16.00 mikulášská besídka
PO
8. 12.
Slavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU - doporučený svátek    
17.30 za Jindřicha Bartoše, jeho rodiče a jejich sourozence s rodinami, staré rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu
ÚT
9. 12.
Úterý po 2. neděli adventní nebo sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina    
   
ST
10. 12.
Středa po 2. neděli adventní    
17.30 za Jarmilu Urbanovu, rodiče a duše v očistci s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro žijící rodinu
ČT
11. 12.
Čtvrtek po 2. neděli adventní, sv. Damasa I., papeže   mše svatá v Lanžhotě nebude
  setkání kněží z děkanství - v 9.30 hod. mše svatá v Brně s panem biskupem v kapli katedrály

12. 12.
Pátek po 2. neděli adventní, Panny Marie Gaudalupské    
18.00 za Antonii Uhrovu, manžela Martina. celou zemřelou rodinu a duše v očistci
19.00 2. setkání přípravy na svátost biřmování v kostele !
SO
13. 12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice 7.30 za Jana Uhra, rodiče, celou živou rodinu a duše v očistci
12.30 udílení svátosti křtu Antonín Tuček
NE
14. 12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 8.00 za Vlastimila Pavelku, oboje rodiče, Marii a Jaroslava Kyclových, za celou rodinu Černých a za dar zdraví a Boží pomoc pro žijící rodinu
10.00 za Zdeňka Šišku, rodiče s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. prosince 2014:

Oznámení:

 • - mikulášská besídka je dnes 7. 12. v 16.00 hod. v našem kostele
 • - v pátek 12. 12.  bude duchovní otec od 9.30 hod. navštěvovat ještě nemocné před svátky, prosíme upřesněte, koho chcete ještě, aby navštívil
 • - v sobotu 13. 12. bude od 8.30 hod. velký předvánoční úklid. Prosíme ochotné ženy aby přišli v co největším počtu, alespoň se dřív skončí. Děkujeme.

Pozvání arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské konference

na evropské setkání mládeže v Praze

 • Ve dnech od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 přivítáme v Praze jako milé hosty tisíce mladých lidí z východu i západu, ze severu i jihu našeho kontinentu. Přijedou k nám jako poutníci důvěry a smíření, aby se zúčastnili 37. evropského setkání mladých, které organizuje komunita Taizé. Jsem rád, že se přípravy setkání účastní všechny církve a křesťanská společenství v Praze a okolí.
 • Během evropského setkání se budeme společně modlit za pokoj v lidských srdcích i mír na celém světě. Byl bych opravdu rád, aby v těchto dnech mezi mladými Evropany proběhla skutečná výměna „duchovních darů“. Víme, jak velmi dnes potřebují duchovní obrodu jak ti, kteří žijí na západě, tak i lidé z východu našeho světadílu.
 • Mnozí mladí v Praze se už účastní příprav na přijetí svých vrstevníků a za to jim upřímně děkuji. Chtěl bych pozvat také další mladé z České republiky, aby se přidali a společně se stali hostiteli mladých křesťanů z celé Evropy. Toto setkání může být pro vás výzvou i šancí. Pohostinnost vždy charakterizovala naši zemi. Zakořenila a upevnila se díky evangeliu, které přijali naši předkové před více než tisíci lety. Dosvědčuje to staré české přísloví: „Host do domu, Bůh do domu“.
 • Ať nám všem toto evropské setkání mladých připomene naši tradiční pohostinnost a plodem jejího prožívání ať je pokoj a důvěra v našich rodinách a v našem okolí.
 •  
 • kardinál Dominik Duka OP
 • arcibiskup pražský
 • předseda České biskupské konference

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52