prosinec od 9. 12. do 16. 12. - 50. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

2. neděle adventní od 9. 12. do 16. 12.
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
9.12.
2. neděle adventní 8.00 Za dvoje staré rodiče - Josefa a Evu, Antonína a Zitu se vzpomínkou na 25 letou památku úmrtí Svatopluka Svačiny a prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu
10.00 za zemřelé rodiče Bartošovy a Tůmovy, vnuka Petra a za duše v očistci,na které nikdo nepamatuje - mše svatá je zvláště zaměřená pro rodiče a děti
  15.00 poutní mše svatá v Týnci
PO
10.12.
Pondělí po 2. neděli adventní    
17.30 za Annu Bartošovu, manžela Víta, zetě Františka, vnuka Vítka a za dary Ducha svatého pro žijící rodiny
ÚT
11.12.
Úterý po 2. neděli adventní    
   
ST
12.12.
Středa po 2. neděli adventní    
17.30 za Jana Mráze, dceru Janu, rodiče, s prosbou o Boží ochranu pro celou žijící rodinu
ČT
13.12.
Památka sv. Lucie, panny a mučednice   Rekolekce, mše svatá bude v Poštorné v 9.00 hod.
14.00 Pohřeb pana Miroslava Košutka

14.12.
Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve    
18.00 ! za Marii Hostinovu, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci - mše svatá je zvláště zaměřená pro rodiče a děti
SO
15.12.
Sobota po 2. neděli adventní 7.30 za živou a zemřelou rodinu Michalicovu a duše v očistci
  velký úklid - všechny skupiny
NE
16.12.
3. neděle adventní 8.00 za Vlastimila Pavelku, Antonína Trubače, Marii a Jaroslava Kyclových a za dary Ducha svatého pro celou žijící rodinu
10.00 za Bohumila Cipryse, manželku Marii, dceru Marii Uhrovou, Václava Uhra a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 9. prosince 2012:

Jubilanti:

  • - 91 let se dožila paní Marie Petrlová, ul. Kostická
  • - 85 let se dožila paní Marie Maděřičová, U Struhy II.
  • - 70 let se dožila paní Božena Holobrádková, U Stadionu

Oznámení:

  • - jsme zváni dnes v neděli 9. prosince 2012 do týneckého poutního kostela Panny Marie Pomocné na pouť. 14.30 hod. společná modlitba růžence a v 15.00 hod. slavná poutní mše svatá.
  • - dne 5. ledna 2013 se uskuteční v Lanžhotě "Tříkrálová sbírka". Byli bychom rádi, kdyby se této sbírky účastnilo co nejvíce dětí. 2. ledna 2013 bude v Brně na Petrově v katedrále sloužena mše svatá našim panem biskupem Msgr. Vojtěchem Cikrlem, kde proběhne žehnání koledníků a pokladniček Tříkrálové sbírky. Pojede autobus. (Zdarma). Zájemci ať se přihlásí u paní Marie Uhrové.
  • - duchovní správce děkuje dvěma skupinám žen za předvánoční úklid fary, v kostele bude vánoční (velký úklid) tuto sobotu, jsou zvány všechny ochotné ruce.
  • - vzadu u vchodu kostela máte na stolečku k zakoupení průvodce adventem - cena 9,- Kč. a dopis svatého otce k roku víry PORTA FIDEI - Brána k víře za 39,- Kč. Peníze prosíme vhoďte do kteréholi pokladničky vzadu v kostele.
  • - kdo má ještě zájem o stolní kalendář s církevními svátky - dnes je poslední příležitost si ho v zákristii objednat. O svátcích nebude možné objednávky vyřizovat! Děkujeme.
  • - koncem týdne bude ještě druhý pohřeb pana Zdeňka Čápka, pokud připadne na pátek, dětská mše svatá v 18.00 hod. bude!

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52