od 30.9. do 7.10. (40. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
30.9.
26. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Barboru Michalicovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, celou zemřelou a živou rodinu
10.00 Za  Jiřího Švacha, se vzpomínkou prního výročí úmrtí, celou rodinu Švachovu a Gergelovu a duše v očistci                                                                                           
   
PO
1.10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
   
18.30 ---
ÚT
2.10.
Památka svatých andělů strážných    
   
ST
3.10.
     
18.30 Za
ČT
4.10.
Památka sv. Františka z Assisi   7.30 Za
   

5.10.
     
18.30 Za
SO
6.10.
    7.30 Za
   
NE
7.10.
27. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 Za
10.00 Za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu 
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
   

Oznámení:

» Dnešní sbírka je do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Upřímné

   Bůh odplať za Váš dar. K rozebrání jsou informativní brožurky o fondu Puls.
   Je možné se zaregistrovat jako donátor farnosti také na webových stránkách fondu.

Dnes se zapisují úmysly mší svatých na měsíc říjen, listopad a prosinec.

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek po  

   ranní mši sv. bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci do 11.00 hod., 
   večer od 20.00 do 21.00 hodin.

» V sobotu 7.10.2017 se bude konat pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci od 17.15
    hodin: modlitba sv. růžence, mše sv., požehnání na cestu. Je možné využít linkového
    autobusu pro cestu tam i zpět.

» V sobotu 14.10.2017 se bude konat farní „dušičková“ pouť na sv. Hostýn se zastávkou 

   ve Štípě. Cena 250,- Kč za osobu. Přihlašujte se u paní Marie Uhrové do 10.10.2017

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52