od 29.9. do 6.10. (40. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
29.9.
26. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Marii Strakovou, manžela Františka,
Zdeňka Markoviče a celou živou rodinu
10.00 Za Jarmilu Hřibovou se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
manžela Václava a za celou živou a zemřelou rodinu   
                
   
PO
30.9.
     
18.30 Za Františka a Marii Netopilíkovy, syna
a celou živou a zemřelou rodinu
ÚT
1.10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
   
   
ST
2.10.
Památka svatých andělů strážných    
18.30 Za Vlastu a Milana Ševčovičovy, syna a staré rodiče
ČT
3.10.
    7.30 Za farní společenství
   

4.10.
Památka sv. Františka z Assisi    
18.30 Za...
SO
5.10.
    7.30 Na vlastní úmysl
   
NE
6.10.
27. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 Za Barboru Michalicovu, manžela a duše v očistci
10.00 Za Josefa Říhu, oboje rodiče, bratra a duše v očistci,
s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Boží pro
celou živou  rodinu      
   
Oznámení:

» Sbírky této neděle jsou do fondu Puls, na podporu kněží a pastorace brněnské
   diecéze. Donátoři mají v sakristii k vyzvednutí malý dárek – hrníček z kunštátské
   keramiky s logem Fondu Puls, přijďte si!

»  V pondělí bude po mši sv. v 19.15 hodin setkání členů farní pastorační rady na faře.

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
   dopoledne bude adorace do 11.00 hodin (rozpis), večer od 20.00 do 21.00 hodin.

» V neděli 6.10. bude první setkání dětí ze Scholičky v 9.15 hodin na faře.

» V sobotu 12.10. se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn, přihlašovat se můžete
   u paní Marie Uhrové, cena za dopravu je 250,-Kč za dospělou osobu.

» V sakristii jsou stolní kalendáře na příští rok 2020, cena za kus je 60,-Kč.
   Ženy z úklidových skupinek mají jeden kus zdarma jako poděkování za jejich službu.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52