od 30.9. do 7.10. (40. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
30.9.
26. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Barboru Michalicovu se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
manžela, celou zemřelou a živou rodinu
10.00 Za  Jiřího Švacha, se vzpomínkou 1.výročí úmrtí,
celou rodinu Švachovu a Gergelovu a duše v očistci                   
   
PO
1.10.
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve
7.30 Za...
   
ÚT
2.10.
Památka svatých andělů strážných    
   
ST
3.10.
     
18.30 Za Martina Zonygu, rodiče, rodiče Šestákovy a syna Františka
ČT
4.10.
Památka sv. Františka z Assisi    
15.30 Pohřební mše svatá za zemřelou Jarmilu Hřibovu

5.10.
     
18.30 Za živé a zemřelé členky živého růžence
SO
6.10.
    FARNÍ POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
   
NE
7.10.
27. neděle v liturgickém mezidobí 8.00 Za živou a zemřelou rodinu Benešovu
10.00 Za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu 
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
   

Oznámení:

» Dnes se zapisují úmysly mší sv. na měsíc říjen, listopad a prosinec,
   lístky na zapisování intencí jsou na stolcích u východů z kostela.

» Kostelní sbírky této neděle jsou do Fondu na podporu kněží a pastorace
   brněnské diecéze. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech, ve čtvrtek po
   ranní mši sv. bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci do 11.00 hodin,
   večer od 20.00 do 21.00 hodin. Zapisujte se, prosím, do rozpisu služeb na dopolední
   adoraci.

» V sobotu 6.10.2018 se uskuteční farní pouť na sv. Hostýn, přihlašujte se u paní Marie
   Uhrové, cena je 250,-Kč za dospělého člověka. Odjezd autobusu bude v 6.30 hodin
   od kostela!

» V sobotu se koná pouť k Panně Marii Pomocné v Týnci, začátek je v 17.15 hodin
   modlitbou růžence, následuje mše sv. a požehnání poutníkům.

» V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře 2019 (dva druhy) za 60,-Kč/kus.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52