říjen od 11. 10. do 18. 10. - 42. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 28. neděle v mezidobí   od 11. 10. do 18. 10. - 42. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
11.10.
 28. neděle v mezidobí  8.00 za farnost
10.00 Za Františku Svačinovu se vzpomínkou dvacátého výročí jejího úmrtí, manžela, syna, snachu, vnuka Romana a Boží požehnání pro žijící rodiny.
   
PO
12.10
Pondělí 28. týdne v mezidobí nebo sv. Radima, biskupa    
18.00 za živé i zemřelé členky živého růžence
ÚT
13.10.
Úterý 28. týdne v mezidobí  7.30 za . . .
   
ST
14.10.
Středa 28. týdne v mezidobí nebo sv. Kalista I., papeže a mučedníka    
18.00 za Milana Uhra a rodiče s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
ČT
15.10.
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 7.30 za Antonína Maděřiče, rodiče, živou a zemřelou rodinu
   

16.10.
Pátek 28. týdne v mezidobí nebo sv. Hedviky nebo sv. Markéty Marie Alacoquve, panny - - - mše svatá v Lanžhotě nebude
  příprava na biřmování NENÍ
SO
17.10.
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka - - - mše svatá v Lanžhotě nebude
  10.30 hod. mše svatá na náměstí Svobody - následuje euchatistidcký průvod na Zelný trh
NE
18.10.
 29. neděle v mezidobí Den modliteb za misie 8.00 za Annu Ciprysovu se vzpomínkou 15. výročí úmrtí, manžela Antonína, rodiče z obou stran a dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Boženu Třetinovu se vzpomínkou desátého výročí jejího úmrtí, manžela, dvě snachy a rodinu Uhrovu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. října 2015:

Jubilanti:

 • - 85 let se dožívá paní Marie Poláčková, ulice Masarykova

Výuka náboženství v letošním šk. roce 2015 - 2016

Ve čtvrtek 1. 10. 2015 začala vyuka náboženství.
 
Den Hodina Třída Místo Vyučující
Po 14.05 3 škola duchovní otec
Po 12.50 4 fara duchovní otec
Po 15.05 5 - 6 - 7 fara duchovní otec
St 13.15 1 učebna na staré škole paní katechetka
Čt 13.15 1 učebna ve Společenském domě paní katechetka
Čt 14.00 2 učebna na staré škole paní katechetka

Pomůcky do náboženství:

 • - pracovní listy pro první třídu: 60,- Kč
 • - pracovní listy pro druhou třídu 65,- Kč
 • - pracovní listy pro třetí třídu 65,- Kč učebnice 135,- Kč.
 • - pracovní listy pro čtvrtou třídu 60,- Kč
 • - pracovní listy pro ostatní školáky se cenu děti dozvědí v hodině náoženství
 • - prosíme rodiče, aby dali dětem peníze na úhradu. Děkujeme.

Oznámení:

 • - na přání některých z vás budeme v příštím týdnu začínat večerní mši svatou již v 18.00 hod.
 • - v pátek 16. 10. a v sobotu 17. 10. proběhne v Brně Národní eucharistický kongres. Podrobný program máte na letáčcích v kostele. Hlavní mše svatá bude na náměstí Svobody v sobotu 17. 10. v 10.30 hod. - celebruje ji papežský legát kardinál Paul Cordes, emeritní předseda Papežské rady Cor Unum; hudební doprovod Schola brněnské mládeže. Následuje euchaistický průvod na Zelný trh.
 • Všichni přihlášení v kategorii D, předběžně počítejte, prosím, s těmito pokyny: (Týká se těch, kteří jste se přihlásili na seznamu vzadu v kostele). PŘEVZETÍ VSTUPENEK KATEGORIE  D  -  bude probíhat osobním převzetím při příchodu na Nám. Svobody v Brně od 8.00 hod. ráno v sobotu 17. 10. 2015. (Každý si může vyzvednout vstupenku sám pro sebe i jednotlivě). Není potřeba mít s sebou objednávku či jiný doklad.
 • Přístup na Náměstí Svobody dle mapky v příloze. Předprogram začíná v 9 hod., mše sv. v 10.30 hod. Místa k sezení na Náměstí Svobody nejsou. V případě deštivého počasí mějte s sebou pláštěnky namísto deštníků, které brání přítomným ve výhledu v přilehlých ulicích v blízkosti.
 • Nám. Svobody bude dostatečný počet mobilních WC. Po mši svaté, přibližně ve 12.30 hod., bude krátký eucharistický průvod ulicí Masarykovou a Orlí na Zelný trh, kde bude NEK zakončen vyznáním víry, obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním. Zakončení ve 13.30 hod. V příloze najdete s mapkou centra Brna také přehled všech doprovodných programů v pátek 16. 10. 2015, včetně koncertu na Náměstí Svobody a doprovodných programů v sobotu 17. 10. 2015 od 14.00 hod.
 • K občerstvení (pokud nebudete mít s sebou) je možné využít restaurace, bufety a stánky v centru Brna.
 • Stánkový prodej: dle sjednaného záboru stánkový prodej v sobotu 17.10. není povolen. Je vyhrazený prostor jen k propagaci (ne k prodeji) církevním a charitativním neziskovým organizacím).
 • POKYNY ke vstupenkám v kategorii D očekávejte vzhledem ke stále novým žadatelům (v některých farnostech se s konáním NEK seznamují až v těchto dnech).
  • DOPRAVA DO BRNA A ZPĚT 17. 10. 2015
 • Vlakem:Brno hl. nádraží je v blízkosti Nám. Svobody. Doporučujeme zakoupit předem skupinovou jízdenku a informovat se na vlakovém nádraží nástupní stanice předem. Současně tím předem upozorňujeme na nárůst vytíženosti spojů do Brna v sobotu 17.10. ráno a zpět v odpoledních spojích.

Sbírka na misie Papežská misijní díla - oslavy Misijní neděle 18. 10. 2015

 • - v neděli 18. 10. 2015 se uskuteční v rámci Misijní neděle ve všech kostelích naší diecéze sbírka na misie. Sbírky prosím předejte do 31. 10. děkanům, ti je do 15. 11. 2015 odešlou na účet Biskupství brněnského.
 • - Prosíme děti, aby se jako loni, zapojily s maminkami, nebo babičkami do oslav misijní neděle napečením cukroví. Napečené sladkosti prosím přineste v sobotu 17.10. v 15.30 na faru, kde se z cukroví nadělají balíčky. Cukroví se bude prodávat za dobrovolný příspěvek na misijní neděli 18.10. po raní mši svaté a před hrubou mší svatou....
 • - sledujte web https://www.missio.cz

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52