říjen od 11. 10. do 18. 10. - 42. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

28. neděle v mezidobí od 11. 10. do 18. 10. - 42. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
12. 10.
28. neděle v mezidobí 8.00 Za farníky
10.00  
   
PO
13. 10.
Pondělí 28. týdne v mezidobí    
18.00  
ÚT
14. 10.
Úterý 28. týdne v mezidobí nebo sv. Kalista I., papeže a mučedníka    
   
ST
15. 10.
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve    
18.00  
ČT
16. 10.
Čtvrtek 28. týdne v mezidobí nebo sv. Hedviky nebo sv. Markéty Marie Alacoquve, panny 7.30  
   

17. 10
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka    
18.00  
SO
18. 10.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty - - -  
11.00  
NE
19. 10.
29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie 8.00  
10.00  
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. října 2014:

Jubilanti:

Oznámení:

 • - O dnešní neděli proběhne sčítání návštěvníků bohoslužeb. Při vstupu do kostela vám byly rozdány lístky. Nezničte je, na konci mše je budeme společně vyplňovat. Děkujeme

Sbírka na misie

V neděli 19. 10. 2014  - tedy za týden se uskuteční v rámci Misijní neděle ve všech kostelích naší diecéze sbírka na misie.

Zapoj se do misií

S pomocí maminky, nebo babičky upeč něco dobrého - perníčky, sušenky apod. Z napečeného cukroví naděláme balíčky a budeme je za dobrovolný příspěvbek prodávat po mších 19. 10. 2014. Výtěžek poputuje potřebným v misiích. Napečené cukroví přines prosím v sobotu 18. 10. v 17.30 hodin na faru. Těší se na tebe Pavla. Příští neděli bude také možné zakoupit malé misijní kalendáře za dobrovolný dar 50,- Kč a velký kalendář s 12 pohlednicemi za dobrovolný dar na misie 100,- až 200,- Kč i více. Nezapomeňte si tedy vzít peníze.

Diecézní setkání katechetů v Brně

 • V sobotu 8. listopadu 2014 od 8 do cca 16 hod. se uskuteční diecézní setkání katechetů, a to v Brně v sále Milosrdných bratří na Vídeňské ul. č. 7. Otec biskup a Diecézní katechetické centrum Biskupství brněnského na toto setkání srdečně zvou všechny, kteří se v naší diecézi věnují výuce náboženství a katechetické službě v jejích různých podobách: katechety, katechetky, kněze, jáhny, řeholníky a řeholnice. Prosíme duchovní správce farností, aby dle možností podpořili účast svých katechetů na tomto setkání, jehož cílem je nejen trvalé vzdělávání se, ale také vzájemné sdílení, výměna zkušeností, inspirace a společná modlitba. Pro usnadnění organizace (a kvůli počtu obědů) prosíme účastníky, aby se přihlásili na Diecézní katechetické centrum do 31. 10. 2014, e-mail kc.brno@biskupstvi.cz, tel. 533 033 227.
 • - PROGRAM 
  • od  8.00 Prezence účastníků (v sále)
 • 9.00 – 10.00 Mše svatá (v kostele sv. Leopolda)
 • 10.00 – 10.30 Přestávka
 • 10.30 – 10.40 Úvodní slovo (v sále) Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
 • 10.40 – 11.40 Úspěšná katecheze v 21. století R. D. Tomáš Koumal
 • 11.40 – 12.00 Informace z diecéze a z oblasti katecheze
 • 12.00 – 13.00 Oběd a přestávka k vzájemným setkáním
 • 13.00 – 14.10 Krize autority R. D. PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann
 • 14.10 – 14.30 Přestávka
 • 14.30 – 16.00 Mozaika katechetických a pastoračních impulzů Blok zahrnující řadu nápadů a inspirací z praxe různých farností nebo osobností
  • 16.00 Zakončení setkání a požehnání otce biskupa
 • Mgr. Marie Špačková, vedoucí Diecézního katechetického centra
   

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52