říjen od 14. 10. do 21. 10. - 42. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

28. neděle v mezidobí - říjen od 14. 10. do 21. 10. - 42. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
14.10.
28. neděle v mezidobí 8.00 Za farníky
10.00 za Jana Mráze a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
   
PO
15.10.
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve     
mše svatá nebude ! --
ÚT
16.10.
Úterý 28. týdne v mezidobí nebo sv. Hedviky nebo sv. Markéty Marie Alacoquve, panny   --
   
ST
17.10.
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka    
18.00 ! modlitba svatého růžence
ČT
18.10.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty mše svatá nebude ! --
   

19.10.
Pátek 28. týdne v mezidobí nebo sv. Jana de Brébueuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků nebo sv. Pavla od Kříže, kněze    
mše svatá nebude ! --
SO
20.10.
Sobota 28. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Františka Sklenáka, jeho rodiče, rodiče Ciprysovy a syna
  úklid kostela - 6. skupina
NE
21.10.
29. neděle v mezidobí Den modliteb za misie 8.00 za Růženu a Josefku Strakovy, manžela, syna Františka a Zdeňka Markoviče, za celou zemřelou a žijící rodinu
10.00 za Ilju Koska, žijící a zamřelou rodinu
14.30 růžencová pobožnost a svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 14. října 2012:

Jubilanti:

  • - 55 let společného života  oslavili manželé Anna a Vít Strakových, ulice Masarykova

Oznámení:

  • - upřímní Pán Bůh zaplať za štědrost při dnešní sbírce na splátku půjčky městu

Sbírka na misie

  • - na příští neděli 21. 10. 2012 vyhlašuje pan biskup sbírku na misie. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - po dobu dovolené duchovního správce se obracejte s žádostí o návštěvu nemocného či pohřbu na otce Slavoje Alexu do Tvrdonic, tel.: 420 603 484 585 anebo přímo na pana děkana Josefa Ondrářka do Břeclavi, tel.: 519 371 413.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52