od 14.10. do 21.10. (42. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
14.10.
28. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Růženu a Antonína Bartošovy,
syna Františka a rodiče z bou stran
10.00 Za Milana Ryčovského se vzpomínkou 20. výročí úmrtí,
rodiče, staré rodiče z obou stran a dar zdraví a Boží požehnání
pro celou živou rodinu
PO
15.10.
Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
   
18.30 Za Ludmilu Škrobáčkovu, manžela Martina,
dceru, oboje rodiče a duše v očistci
ÚT
16.10.
     
   
ST
17.10.
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
   
18.30 Za Jana Prajku, manželku Annu, syna Jana a Miroslava
a za celou živou a zemřelou rodinu
ČT
18.10.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty    
15.00 Pohřební mš sv. za zemřelého Antonína Cipryse

19.10.
     
18.30 Za Bohumila Straku, manželku, Marii Bartošovu
a duše v očistci
SO
20.10.
    7.30 Za Jana Stráníka se vzpomínkou 5. výročí úmrtí
a Boží požehnání pro živou rodinu
   
NE
21.10.
29.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za rodinu Příborských, Uhrovu a duše v očistci
10.00 Za  Antonína Hostinu, oboje staré rodiče,
duše v očistci a dar zdraví a víry pro živou rodinu
   

Oznámení:

»  Dnes večer v 18.00 hodin je možnost na faře shlédnout film Poslední let
    Všichni jste srdečně zváni!

»  Zítra (v pondělí) po mši sv. v 19.15 hodin bude setkání
    členů farní pastorační rady na faře.  

»  Příští neděli (21.10.) budou kostelní sbírky na misie. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  Prosím všechny ochotné maminky, babičky a hospodyňky o napečení cukroví
    a koláčků na misijní neděli, které budou v kostele nabízeny k prodeji za
    symbolickou cenu. Výtěžek bude odeslán na konto Papežského misijního díla v ČR.
    Cukroví a koláčky, přineste, prosím, na faru v sobotu (20.10.) do 16.00 do 16.30
    hodin. Děkuji všem, kdo se do pečení cukroví a organizace misijní neděle zapojí!

»  V pondělí (22.10.) zde bude sloužit mši sv. a udělovat novokněžské požehnání
    P. Vojtěch Zahrádka, kaplan v Hodoníně

»   V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře 2019 (dva druhy) za 60,-Kč/kus.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52