od 11.10. do 18.10. (42. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
11.10.
28. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za 
10.00 Za 
PO
12.10.
     
18.30 Za
ÚT
13.10.
     
   
ST
14.10.
     
18.30 Za 
ČT
15.10.
Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
  7.30 Za
   

16.10.
     
18.30 Za 
SO
17.10.
Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
  7.30 Za
   
NE
18.10.
29.neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za 
10.00 Za                                                                                                    
   
Oznámení:

» Od členek živého růžence jsme obdrželi dar na opravy kostela 1400,-Kč. 
   Upřímné Bůh odplať!

» Příští neděle je misijní, kostelní sbírky budou ve prospěch Papežského misijního díla.
   Upřímné Bůh odplať za Váš dar! Prosím všechny ochotné maminky, babičky
   a hospodyňky o napečení trvanlivého cukroví a koláčků na misijní neděli, ty
   budou nabízeny k prodeji za dobrovolnou částku. Cukroví a koláčky, prosím, přineste
   na faru v sobotu 19.10. od 15.30 do 16.00 hodin. Děkuji všem, kdo se do pečení cukroví,
   koláčků a organizace misijní neděle zapojí.

» Posilněme Puls brněnské diecéze registrováním se jako donátor, vyplněné papírové
   přihlášky můžete vložit do připravené krabičky, aktuálně je ve farnosti 25 donátorů,
   jejichž příspěvek činí 28 030,-Kč.

» K rozebrání je nový magazín Mary´s Meals. Můžete se zapojit
   do Batůžkového projektu, letáčky a seznam věcí do batůžku je u pokladničky.

» V sakristii jsou stolní kalendáře na příští rok 2020, cena za kus je 60,-Kč.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52