říjen od 16. 10 do 23. 10. - 42. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB

říjen od 16. 10 do 23. 10. - 42. týden - 29. neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba

NE

16.10

29. neděle v mezidobí 8.00 za Františka Třetinu, manželku, syna a žijící rodinu
10.00 za rodiče Třetinovy a rodinu Uhlířovu
   
PO
17.10.
Památka sv. Ingnáce Antiochijského, biskupa a mučedníka    
18.00 za Jana Cipryse, rodiče a celou žijící rodinu
ÚT
18.10.
Svátek sv. Lukáše, evangelisty    
   
ST
19.10.
Středa 29. týdne v mezidobí nebo sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží a druhů, mučedníků    
18.00 za Antonína Gála, rodiče Kamenských a za dar zdraví pro celou žijící rodinu
ČT
20.10.
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 14,30 pohřeb pana Oldřicha Hladíka
   

21.10.
Pátek 29. týdne v mezidobí    
18.00 za Ladislava Čekala, oboje rodiče a zemřelou rodinu Čekalovu a Martuškovu
SO
22.10.
Sobota 29. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Marii Čapkovu, celou žijící a zemřelou rodinu
   
NE
23.10.

30. neděle v mezidobí

Den modliteb za misie

8.00 za Ilju Koska, žijící a zemřelou rodinu
10.00 za farnost děkovná bohoslužba za blahořečení Jana Pavla II.
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 16. 10. 2011:

Oznámení:

 

  • Děti mají na stolku obrázky z neděle a světce týdne.
  • Text Nedělní liturgie a ohlášek máte na obvyklých místech k rozebrání.
  • Dnes se konala pravidelná sbírka na splátku půjčky na opravu věže kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Částku oznámím příští neděli.

  • Příští neděli 23. 10. 2011 se uskuteční v rámci Misijní neděle ve všech kostelech naší diecéze sbírka na misie.

  • Minulou neděli jste měli v ohláškách finanční vypořádání slavnostního svěcení a primiční mše svaté novokněze P. Miroslava Prajky. Do výdajů se musí ještě započítat 29.000,- Kč za velkoplošnou obrazovku, protože tuto částku platili Prajkových hotově hned v pátek 9.9. a tím se také snižuje částka předaná novoknězi na 91.000,- Kč. Bez nároku na proplacení nákladů byl dovoz a odvoz potřeb pro liturgii z Velehradu, dovoz košíků z Čejkovic a odvoz do Mikulčic, dovoz a odvoz pódia firmou BORS a.s. Břeclav, převoz lavic a židlí dopravou p. Dušana Hodonského, zhotovení schodů k pódiu p. Zdeňkem Kořínkem, poskytnutí plátna na pozadí pódia a další pojížďky vlastními auty. Všem bylo poděkováno. Pro informaci uvádím, že cena zlatého ornátu - dárku od chasy byla 8.900,- Kč. H. Tučková.

Mešní orace ke cti bl. Jana Pavla II., papeže (prozatímní text)

Diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle s využitím pravomoci, udělené dekretem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti o liturgické úctě ke cti blahoslaveného Jana Pavla II., papeže, (čl. 1 ACEB 05/2011) stanovil, že děkovnou bohoslužbu za blahořečení Jana Pavla II. je možné slavit v každé farnosti 22. října 2011 nebo v neděli před či po tomto datu, pokud se v daném kostele neslaví výročí posvěcení kostela (čl. 6 ACEB 07/2011).

Modleme se:

Bože, bohatý ve svém milosrdenství,
tys povolal blahoslaveného papeže Jana Pavla,
aby vedl tvou církev;
dej, ať vedeni jeho učením s důvěrou otevíráme svá srdce
spásonosné milosti Krista, jediného Vykupitele člověka.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52