říjen od 18. 10. do 25. 10. - 43. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 29. neděle v mezidobí   od 18. 10. do 25. 20 - 43. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
18. 10.
 29. neděle v m ezidobí - den modliteb za misie 8.00 za Annu Ciprysovu se vzpomínkou 15. výročí jejího úmrtí, manžela Antonína, rodiče z obou stran a dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Boženu Třetinovu se vzpomínkou 10. výročí jejího úmrtí, manžela, dvě snachy a rodinu Uhrovu
   
PO
19. 10.
Pondělí 29. týdne v mezidobí
nebo sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků nebo sv. Pavla od Kříže, kněze
   
17.30 za Josefa a Marii Paulíkovy, staré rodiče a duše v očistci
ÚT
20. 10.
Úterý 29. týdne v mezidobí     
   
ST
21. 10.
Středa 29. týdne v mezidobí nebo bl. Karla Rakouského 17.00 příležitost ke svátosti smíření před dušičkami
17.30 za Jana Stráníka a jeho rodiče, s prosbou o dary Ducha svatého a dar zdraví pro žijící rodinu
ČT
22. 10.
Čtvrtek 29. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Pavla II, papeže 7.30 na ú. d. a za farnost
   

23. 10.
Pátek 29. týdne v mezidobí nebo sv. Jana Kapistránského, kněze    
14.30 pohřeb paní Ludmily Škrobáčkové
18.30 příprava na biřmování
SO
24. 10.
Sobota 29. týdne v mezidobí nebo sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 7.30 za Františka Sklenáka, rodiče Ciprysovy a syna
   
NE
25. 10.
 30. neděle v mezidobí nebo Slavnost výročí posvěcení kostela 8.00 za Martina Škrobáčka se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, manželku, dceru, rodiče a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 za Ilju Koska a celou zemřelou i živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 18. října 2015:

Jubilanti:

  • - 75 let se dožívá pan Jaromír Šulák, ulice Lesíčková

Oznámení:

  • - upřímné Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na misie i za napečení různých cukroví k jarmarku na misijní neděli
  • - v tomto týdnu posouváme začátky večerních mší svatých na zimní čas tedy v 17.30 hod.
  • - ve čtvrtek 22. 10. v 18.00 hod. bude setkání rodičů dětí, které se připavují v tomto školním roce na 1. svaté přijímání
  • - v pátek již v 18.30 hod. bude pravidelná příprava na svátost biřmování
  • - příležitost k dušičkové svaté zpovědi od středy vždy přede mší svatou

Odpustky pro duše v očistci:

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova
  • - dle sdělení sekretariátu ČBK vydala dne 8. října 2012 Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • - 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • - od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52