říjen od 2. 10. do 9. 10. - 40. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB

27. neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba

NE

2.10.

27. neděle v mezidobí 8.00 za Marii a Františka Šulákovy, děti, vnuka, oboje rodiče, duše v očistci a celou žijnící rodinu
10.00 za Antonína Hostinu, dvoje rodiče, ze žijící a zemřelou rodinu a za farnost
   
PO
3.10
Pondělí 27. týdne v mezidobí    
18.00 za rodiče Uhrovy, syna, snachu a dary Ducha sv. pro žijící rodinu
ÚT
4.10.
Památka sv. Františka z Assisi    
  ---
ST
5.10
Středa 27. týdne v mezidobí    
18.00 za Josefa Holobrádka, rodiče a celou žijící rodinu
ČT
6.10
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Bruna, kněze 7.30 za Jaroslava Šestáka, oboje rodiče a žijící rodinu
15.00 Pohřeb pana Josefa Kožďála

7.10
Památka Panny Marie Růžencové 17.45 pobožnost k prvnímu pátku v měsíci
18.00 za Františka Šestáka, syna a celou žijící a zemřelou rodinu Šestákovu a Tučkovu
SO
8.10.
Sobota 27. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   pouť na Hostýn
   
NE
9.10.
28. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Růženu a Ludvíka Škrobáčkových, duše v očistci a celou žijící a zemřelu rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 2. 10. 2011:

Významného životního jubilea se dožili:

  • 80 let paní Božena Mrázová, ulice Luční

Oznámení:

  • Děti mají na stolku obrázky z neděle a světce týdne.
  • Text Nedělní liturgie a ohlášek máte na obvyklých místech k rozebrání.
  • Přístí sobotu 8. října se koná pouť na sv. Hostýn, odjezd bude v 6.30 hod. Prosíme biřmovance a rodiče se školáky, kteří na farní pouť chtějí jet, aby se přihlásili otci Josefovi během dneška nejpozději zítřka. Bude-li zájem je tžeba objednat druhý autobus!
  • V pondělí 3.10. v 18:45 hodin bude schůze farní rady
  • Paní Hana Tučková slíbila zveřejnit vyúčtování příjmů a nákladů na slavnost kněžského svěcení a primicii. Zatím není zaplacené ozvučení a kamera, protože nedošla faktura. Po zúčtování všech nákladů budete všichni informování o příjmech a výdajích.
  • Kdo má zájem o DVD z kněžského svěcení a primicie, může se zapsat na listech v kostele.
  • Ve čtvrtek a v pátek proběhne pravidelná návštěva nemocných. Při pochybnostech prosíme kontaktujte pana faráře. Děkujeme.
  • Na první pátek bude také adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní od 15.00 hod. zakončená svátostným požehnáním v 17.45 hod.

Rozvrh náboženské výchovy ve školním roce 2011 - 2012

Rozvrh je prozatímní, rodiče dětí, kterým termíny navyhovují, prosíme, aby se domluvili s duchovním otcem.

Den Hodina Třída Vyučující Místo
Pondělí 14.15 V. - VI. třída pan farář škola
       
Středa 13.15 I. třída p.Věra Hostinová společenský sál
14.00 II. třída p.Věra Hostinová společenský sál
13.15

III. třída

pan farář škola
14.00 IV. třída pan farář škola
    VII. - IX. třída dle domluvy dle domluvy
    střední škola dle domluvy dle domluvy

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52