říjen od 2. 10. do 9. 10. - 40. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

27. neděle v mezidobí od 2. 10. do 9. 10. - 40. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
2. 10.
27. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Antonína Hostinu, oboje staré rodiče a za dar víry a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
14.30 svátostné požehnání - poděkování za HODY a HODKY
PO
3. 10.
Pondělí 27. týdne v mezidobí 18.00 za rodinu Steinerovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
19.00 setkání farní rady
ÚT
4. 10.
Památka sv. Františka z Assisi   Formační setkání kněží v Brně od 9.30 hod.
- - -   
ST
5. 10.
Středa 27. týdne v mezidobí    
18.00 za Antonína Maděřiče, rodiče z obou stran, za duše v očistci na které nikdo nepamatuje a celou žijící rodinu,
ČT
6. 10.
Čtvrtek 27. týdne v mezidobí nebo sv. Bruna, kněze 7.30 na úmysl Otce Josefa
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod
  dopoledne pravidelná návštěva nemocných

7. 10.
Památka Panny Marie Růžencové   dopoledne pravidelná návštěva nemocných
17.30 adorace + litanie + svátostné požehnání
18.00 za živé a zemřelé členky živého růžence
SO
8. 10.
Sobota 27. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   farní pouť na Hostýn, odjezd v 6.30 hod. od kostela
   
NE
9. 10.
28. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Ilju Koska, celou zemřelou rodinu a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 2. října 2016:

Jubilanti:

  • - 90 let se dožívá paní Anna Gálová, ul. Kostická

Oznámení:

  • - můžete si vzít do svých domovů nové úmysly apoštolátu modlitby 2016/4. Apoštolát modlitby tvoří celosvětovou síť modliteb, která spojuje všechny křesťany s papežem Františkem a jeho záměry. Připojte se k rodině služebníků v Apoštolátu modlitby, kteří velkodušně nabídnou svůj život, práce a modlitby Kristu Veleknězi. Každý měsíc je za vás, kteří se modlíte v tomto apoštolátě sloužena mše svatá.
  • - na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci, budeme prosit o Boží požehnání a pomoc pro naše školáky a rodiny. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a navečer bude adorace od 20.00 hod. do 20.45 hod. Ve čtvrtek a v pátek dopoledne proběhne pravidelná návštěva našich nemocných a starých lidí.
  • - v pondělí začíná vyuka náboženství 12.45 3. tř. ve škole; 14.00 na faře 4. - 5. tř.; 14.45 fara 6. - 7. tř.; v úterý a středu 1. a 2. tř. - viz rozpis minulou neděli
  • - odjezd na farní pouť na Hostýn 8. 10. 2016 bude v 6.30 hod. od kostela. Cena za cestu je 250,- Kč, prosíme o urychlené zaplacení paní Uhrové Marii.
  • - v měsíci říjnu budou večerní bohoslužby již v 18.00 hod.
  • - upřímné Pán Bůh zaplať za sbírku z minulé neděle na podporu pastorace a kněží do nově zřízeného diecézního fondu, vynesla částku 12 415,- Kč. podrobněji na  fond.biskupstvi.cz 
  • Říjen je měsíc zasvěcený sv. růženci. V rodině, kde se modlí společně růženec, cítí zvlášť blízkost a ochranu společné nebeské matky, Panny Marie. A rodina, která se modlí společně také drží pohromadě. Právě růženec v měsíci říjnu k tomu dává zvláštní příležitost. Prožívání církevního roku bude pro děti tím působivější a výchovně může jít do hloubky, když rodiče dají dětem možnost aktivní účasti. Ve farnosti se budeme snažit modlit celý růženec před každou večerní mší svatou, začátek modlitby je v 17.30 hod.

Celostátní katechetický kongres

Katechetická sekce ČBK a diecézní katechetická centra srdečně zvou všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání, na X. celostátní katechetický kongres, který se bude konat od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy. Téma kongresu zní: Rodina a její role v náboženské výchově.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52