od 20.10. do 27.10. (43. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
20.10.
29. neděle v liturgickém mezidobí 

Den modliteb za misie
  8.00 Za 
10.00 Za 
   
PO
21.10.
     
18.30 Za 
ÚT
22.10.
     
   
ST
23.10.
     
18.30 Za 
ČT
24.10.
    7.30 Za
   

25.10.
     
18.30 Za 
SO
26.10.
 
    7.30 Za
   
NE
27.10.
 
30. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Za
10.00 Za                                                                                                       
   

Oznámení:

»  Kostelní sbírky dnešní neděle jsou na misie. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» U východu z kostela můžete zakoupit za dobrovolnou částku cukroví a koláčky;
   výtěžek z prodeje bude věnován na konto Papežského misijního díla v České
   republice. Děkuji všem ochotným hospodyňkám, které napekli cukroví a koláčky
   i všem, kteří pomohli s přípravou a organizací misijní neděle.

» V pondělí (22.10.) zde bude sloužit mši sv. a udělovat novokněžské požehnání
   P. Vojtěch Zahrádka, kaplan v Hodoníně.

» Změna času proběhne v noci ze soboty na neděli (28.10.) Hodiny se posunou
   ze 3.00 hodin na 2.00 hodinu.

» Příští neděli při mši sv. v 10.00 hodin budou představeny děti, které v tomto školním
   roce poprvé přistoupí ke svatému přijímání.

» Dušičková pobožnost za zemřelé na místním hřbitově bude za čtrnáct dní,
   v neděli 4.11. v 15.00 hodin, pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci je
   zapotřebí splnění obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání a modlitba.)

» V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře 2019; Mariánská poutní místa v ČR
   za 60,-Kč/kus a také misijní kalendáře za 100,-Kč/kus

Odpustky pro duše v očistci:

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

  • - dle sdělení sekretariátu ČBK vydala dne 8. října 2012  Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • - 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • - od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52