od 20.10. do 27.10. (43. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
20.10.
29. neděle v liturgickém mezidobí 

Den modliteb za misie
  8.00 Za Františka a Marii Šulákovy, děti, vnuka, staré rodiče
s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
10.00 Za farní společenství
   
PO
21.10.
     
18.30 Za Martina Škrobáčka, manželku Ludmilu,
dceru, zetě, staré rodiče a duše v očistci
ÚT
22.10.
     
   
ST
23.10.
     
18.30 Za Ludmilu Kraicingerovou, syna Vítka a celou živou rodinu
ČT
24.10.
    7.30 Na vlastní úmysl
   

25.10.
     
17.30 Za Milana Uhra a rodiče
s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu
SO
26.10.
 
     
   
NE
27.10.
 
30. neděle v liturgickém mezidobí  8.00 Na úmysl dárce
10.00 Za Antonína a Annu Ciprysovy, staré rodiče,
rodinu Studénkovu a za dar zdraví pro živou rodinu
   

Oznámení:

» Tato neděle je misijní, kostelní sbírky jsou ve prospěch Papežského misijního díla
   v České republice. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

» Děkuji všem, kdo se zapojili do pečení cukroví, koláčků a organizace misijní neděle.
   U východu z kostela si můžete za dobrovolný příspěvek zakoupit misijní balíček.

» Změna času proběhne v noci ze soboty na neděli (27.10.), hodiny se posunou
   ze 3.00 hodin na 2.00 hodinu.

» Dušičková pobožnost za zemřelé na místním hřbitově bude za dva týdny v neděli
   3.11. v 15.00 hodin, pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci je zapotřebí
   splnění obvyklých podmínek (přijmout svátost smíření, svaté přijímání a modlitba.)
   Využijte příležitosti ke sv. smíření vždy půl hodiny před mší sv.

» V sakristii je posledních pár kusů stolních kalendářů na příští rok 2020,
   cena za kus je 60,-Kč.

» Nově přihlášení donátoři farnosti si mohou v sakristii vyzvednout keramický hrníček
   s logem Fondu Puls.

» K rozebrání je nový magazín Mary´s Meals. Můžete se zapojit
   do Batůžkového projektu, letáčky a seznam věcí do batůžku je u pokladničky.

 

Odpustky pro duše v očistci:

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

  • - dle sdělení sekretariátu ČBK vydala dne 8. října 2012  Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • - 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • - od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52