říjen od 23. 10. do 30. 10. - 43. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB

26. neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba

NE
23.10.

30. neděle v mezidobí

Den modliteb za misie

8.00 za Ilju Koska, žijící i zemřelou rodinu
10.00 za farnost - děkovná bohoslužba za blahořečení Jana Pavla II.
   

PO
24.10.

Pondělí 30. týdne v mezidobí nebo Antonína Marie Klareta, biskupa    
18.00 za Františka Baču, jeho manželku, bratra a celou žijící rodinu

ÚT
25.10.

Úterý 30. týdne v mezidobí    
18:00 za Josefa a Marii Paulíkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci

ST
26.10.

Středa 30. týdne v mezidobí    
18.00 za Milana Uhra a rodiče

ČT
27.10.

Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 7.30 za Rostislava Švirgu a rodiče, celou rodinu Švirgovu a Bartošovu
   


28.10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, Státní svátek    
8.00 za Jana Mráze, dceru Janu a duše v očistci, za žijící a zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu a dary Duchs svatého

SO
29.10.

Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za Oldřicha Uhra, manželku Ludmilu a celou žijící a zemřelou rodinu
   
NE
30.10.

31. neděle v mezidobí

změna času!!

8.00 za farnost
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

 

Příležitostná oznámení v neděli 23.10 2011:

Významného životního jubilea se dožili:

  • 98 let paní Marie Trubačová z ulice Gagarinova - nejstarší občanka obce
  • 91 let paní Libuše Šuláková, ulice Kostická

Oznámení:

  • Děti mají na stolku obrázky z neděle a světce týdne.
  • Text Nedělní liturgie a ohlášek máte na obvyklých místech k rozebrání.
  • Minulou neděli byla sbírka na splátku půjčky při opravách věže kostela, vynesla 19.919,-Kč. Vše dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52