říjen od 23. 10. do 30. 10. - 43. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

30. neděle v mezidobí   od 23. 10. do 30. 10. - 43. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
23. 10.
30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie 8.00 za farnost
10.00 za Jendu Mráze se vzpomínkou pátého výročí úmrtí, celou zemřelou rodinu a dar zdraví pro živou rodinu
  údílení svátosti křtu
PO
24. 10.
Pondělí 30. týdne v mezidobí nebo sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 18.00 za Jana Stráníka, rodiče z obou stran, rodinu Brumovskou, Petrlovu, duše v očistci a poděkování za dar Ducha svatého
18.40 setkání rodičů prvokomunikantů
ÚT
25. 10.
Úterý 30. týdne v mezidobí nebo Slavnost výročí posvěcení kostela    
   
ST
26. 10.
Středa 30. týdne v mezidobí 17.15 dušičková svatá zpověď - přijede 1 cizí zpovědník, zpovídat se bude i během mše svaté
18.00 za Juraje Vengloviče se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, švagra a rodiče z obou stran
ČT
27. 10.
Čtvrtek 30. týdne v mezidobí 7.30 na úmysl duchovního otce
  Celostátní katechetický kongres

28. 10.
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů - Den vzniku samostatné ČSR (1918) - státní svátek 7.30 za Milana a Vlastu Ševčovičovy, syna, staré rodiče a živou rodinu
  Celostátní katechetický kongres
SO
29. 10.
Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice 7.30 Za dvoje rodiče, Kristýnku, vnučku a dceru a celou živou rodinu - zadal pan Uher L. z D. Boj.
  Celostátní katechetický kongres
NE
30. 10.
31. neděle v mezidobí 8.00 za farníky
10.00 za  Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie a dar víry pro celou rodinu
14.00 Dušičková pobožnost v kostele + 14.30 hod. průvod na hřbitov + 14.50 pokropení hrobů svěcenou vodou

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 23. října 2016:

Jubilanti:

  • - 98 let se dožívá pan František Uher, Stráže 

Oznámení:

  • - V kostelích a kaplích, jejichž den dedikace není známý, se koná slavnost výročí jejich posvěcení 25. října
  • Celostátní katechetický kongres Katechetická sekce ČBK a diecézní katechetická centra srdečně zvou všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání, na X. celostátní katechetický kongres, který se bude konat od 27. do 29. října 2016 v Třešti u Jihlavy. Téma kongresu zní: Rodina a její role v náboženské výchově.
  • - připomenutí sbírky města Lanžhot na zmírnění následků požáru rodinného domku manželů Gašparových. Na bočních oltářích jsou krabičky, do kterých můžete podle svých možností vložit příspěvek. Celá částka se odevzdá do společné pokladničky, která je umístěna v místní knihovně. Děkujeme za pochopení a předem Pán Bůh zaplať.
  • - v pondělí po mši svaté v 18.40 hod. je setkání rodičů dětí, které se připravuji k 1. svatému přijímání

Začátek zimního času je příští neděli

  • - v noci ze soboty 29. 10. na neděli 30. 10. 2016 začíná zimní čas. V neděli o třetí hodině ranní středoevropského (letního) času se posunou hodiny na druhou hodinu zimního času.

Odpustky pro duše v očistci:

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

  • - dle sdělení sekretariátu ČBK vydala dne 8. října 2012  Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • - 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • - od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52